Column ‘Kumi Now en BDS’

Bestuurslid Willemien Keuning schreef een column over Kumi Now en BDS. Kumi Now is het project van Sabeel waarbij wekelijks een vorm van geweldloos verzet voor het voetlicht wordt gehaald en BDS staat voor verzet tegen de Israëlische bezetting en onderdrukking door middel van Boycot, Desinvestering en Sancties. ‘BDS lijkt nog het enige geweldloze middel om de staat te dwingen tot een radicale koerswijziging.’

Het Kumi Now-jaar is ten einde, maar het geweldloos verzet niet. Wie zich bij het vele slechte nieuws machteloos voelt, kan tot in lengte van jaren putten uit suggesties tot geweldloze actie uit het Kumi-Now boek waarvan vele hoofdstukken in het Nederlands zijn vertaald. Ze zijn te vinden op deze website. Een jaar lang werd in elke week van de 52 een aspect van de bezetting uit de doeken gedaan. Wie het boek leest, wordt ervan doordrongen dat kolonisatie doordringt tot in alle haarvaten van de samenleving. Come and See. De Palestijnen schreeuwen om hulp en de wereld kijkt weg en toe. Alle grote dingen beginnen klein. BDS lijkt nog het enige geweldloze middel om de staat te dwingen tot een radicale koerswijziging.

De afkorting staat voor Boycot, Desinvestering en Sancties en het idee dat daar ernst mee wordt gemaakt, roept enorme weerstand zo niet agressie op. De bekendste en minst effectieve tegenbeweging bestaat in het framen van deze beweging als anti-semitisch. Hoe vaak ook wordt uitgelegd dat het hier niet om een algemene boycot gaat, maar om een boycot van produkten of diensten die de kolonisatie van de Palestijnse gebieden mogelijk maakt: het helpt niet veel.

Voor wie iets meer wil weten om deel te kunnen nemen aan een discussie over dit onderwerp op een verjaardag, in kroeg of media:

https://nl.wikipedia.org/wiki/BDS-beweging.

In mei van dit jaar begon de aardappelboycot in Enschede. Bij de werkgroep Palestina uit deze stad is meer informatie te krijgen: http://palestinawerkgroepenschede.nl

De beschermheer van Sabeel Jeruzalem, bisschop Desmond Tutu, wees ons eerder op het succes van de boycot tegen de apartheid in Zuid Afrika en hij voegde daar zijn beroemde zin aan toe die inmiddels in vele varianten verscheen: iets over een olifant die vervelend doet tegen een muis. Daarna de vraag wie je eigenlijk bevoordeelt als je zogenaamd onpartijdig aan de kant blijft staan.

 

Willemien Keuning.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.