Column ‘Verstand en hart’

Wat motiveert mij eigenlijk om door te gaan mij in te zetten voor recht en gerechtigheid voor alle mensen in Israël en Palestina? Zijn het de mooie momenten, zoals wanneer blijkt dat de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit het Israël Producten Centrum (IPC) in Nijkerk een boete van € 2.100 heeft gegeven vanwege de foute etikettering van wijn uit de illegale nederzettingen? Of van een grotere omvang: dat het recente Human Rights Watch-rapport, waarin wordt aangetoond dat de staat Israël een apartheidsstaat is, zo breed en positief ontvangen wordt?

En het Amerikaanse Congreslid Betty McCollum? Zij heeft een wetsvoorstel ingediend dat de VS Israël niet meer mag toestaan Amerikaans belastinggeld te gebruiken voor het doden, martelen, gevangennemen, gedwongen verplaatsen of op een andere manier schaden van Palestijnse kinderen en families. Volgens The Rights Forum een duidelijk teken van de groeiende oppositie binnen de Democratische partij tegen de Israëlische bezetting.

Want uiteindelijk blijft dit relatief kleine vreugde vergeleken met het grote leed dat maar door blijft gaan. Zoals Ofer Cassif, een Israëlisch politicus en het enige joodse lid van de overwegend Arabische Verenigde Lijst die begin 9 april door Israëlische politieagenten in elkaar werd geslagen. Hij nam deel aan een demonstratie in de wijk Sheikh Jarrah tegen het besluit van een Israëlische rechtbank om zeven Palestijnse gezinnen hun woningen uit te zetten zodat die door Israëlische kolonisten kunnen worden overgenomen. Cassif: ‘De politie wordt gek. Ze kregen te horen dat ik een Knesset-lid was, maar dat interesseerde hen niet.’ De Israëlische krant Haaretz schreef dat ‘het politiegeweld tegen Cassif weer een teken is dat de politie het recht om te protesteren negeert.’ Het voorval met Cassif is er een van vele. Maar wel weer een dat laat zien dat het gaat niet goed in Israël.

Ook moeten door de hoge werkloosheid op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza al decennia vele tienduizenden Palestijnen werken in Israël en de nederzettingen; onder slechte omstandigheden, voor lage lonen en met dagelijkse vernederingen als zij bij grensovergangen uren in de rij moeten staan om Israël binnen te komen.

Ook het aantal Israëlische aanvallen op met buitenlandse hulp gefinancierde projecten in de bezette Palestijnse gebieden is in het eerste kwartaal van dit jaar verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Zo blijkt uit een rapport van het VN-Agentschap voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (UN-OCHA).  Ruim een kwart van die gebouwen was gebouwd met buitenlandse steun.

Iedere keer als er een OCHA-rapport binnenkomt word je met de neus op de meer dan trieste feiten gedrukt. En het gaat maar door: dag aan dag, week aan week, maand na maand en jaar na jaar.

Mijn verstand weet: ‘Zonder recht en gerechtigheid geen vrede en verzoening.’ (Naim Ateek) Maar mijn hart zegt: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ (Romeinen 12-21).

Dick Gaasbeek

bestuurslid Kairos-Sabeel Nederland

voorzitter werkgroep PaIs Rijnmond

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.