Column ‘Wat ik doe bij Kairos-Sabeel Nederland’

Marijke Gaastra, onze secretaris, schreef op waarom ze nu eigenlijk betrokken is bij Kairos-Sabeel Nederland. Het werd een heel persoonlijke column.

Bijna zeven jaar betrokken bij Kairos,  en later Sabeel Nederland, samengegaan in Kairos-Sabeel-Nederland (KSN). Hoe komt een mens daarbij?

Gevraagd. De pensioenleeftijd was begonnen, de betrokkenheid werd verondersteld, en het zoeken naar gerechtigheid al jaren gaande. Palestijnen/christenen vragen wereldwijd hun zusters en broeders om solidair te zijn, en te vertellen wat er gaande is in Palestina en Israel. Een door hen geschreven Kairos-document werd aan de kerken aangeboden.

Dat solidair zijn doet KSN het liefst ook samen met verwante organisaties. Inspiratiemomenten organiseren, boeken vertalen. Inspirerend wat daaruit kan voortkomen. En het kan ook zo simpel zijn. Gun een ander wat je jezelf ook gunt, luister naar elkaar zoals je ook wilt dat naar jou wordt geluisterd.

Op de in september gehouden dinerbijeenkomst ter gelegenheid van het uitkomen van de vertaling van het boek van Katanacho (Land van Christus…) was – zo bijzonder – een aantal inleiders en tafelgesprek-begeleiders vanuit verschillende kerkelijke denominaties aanwezig, met ieder een eigen blik op teksten en ervaringen. Persoonlijk werd ik heel blij van de inbreng van een (christen) Palestijn: Als het over de vraag gaat “Van wie is het Land??, dan zegt hij “het land is van God, en God is voor ons allemaal. Dus het land is voor ons allemaal.” Zo waar.

En waar ik lees over persoonlijke initiatieven van mensen (Trouw geeft daar mooie voorbeelden van en soms ook recensies over boeken) om in andere denkwerelden te kijken, om zo te luisteren, om te ontmoeten, dan denk ik: OK, er is waarschijnlijk nog een heel lange weg te gaan, het gaat met heel kleine druppeltjes, maar het komt een keer goed. En wat we via KSN hieraan kunnen bijdragen zullen we niet laten.

Marijke Gaastra, secretaris Kairos-Sabeel Nederland

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.