Column: ‘Zonde.’

Volgens bestuurslid Willemien Keuning heeft het Palestijnse Kairosdocument gelijk als ze de Israëlische bezetting van Palestina zonde noemt. En ze constateert dat christelijk Nederland daar nog te weinig consequenties aan verbindt. ‘Kom op, Christenen van Nederland: is de manier waarop de staat Israël met haar Palestijnse burgers omgaat zonde of niet?’

In het jaar 2007 werd Sabeel Nederland opgericht. In 2009 volgde op de oprichting van Kairos Nederland de presentatie van het Kairosdocument, een kreet om hulp van de Palestijnse kerken. Vele verzoeken aan de kerkleiders in Nederland om niet alleen leiding te geven aan een open debat over deze vraag maar om ook de uitkomsten daarvan om te zetten in helder beleid, zijn tot nog toe op niets uitgelopen. Op onze aanhoudende vraag waarom dat zo was, gaf ooit een kerkleider een heel duidelijk antwoord: Wij willen geen ruzie in de tent.
Een interessant antwoord. Wie wordt gedreven door de behoefte ruzie te vermijden, voorziet het vuurtje van een rijke toevloed aan zuurstof. De weigering van de kerkleiders in de PKN om leiding te geven aan een open debat over deze explosieve materie heeft mede bijgedragen aan de huidige onoverbrugbare kloof.
Wie niet bang is voor een open debat, mag zich verheugen in spraak en tegenspraak, de enige manier om samen in beweging te komen en te blijven. Een (kerkelijke) gemeenschap die dat niet aandurft, is ten dode opgeschreven.
Solidariteit met het Palestijnse volk lijkt – ook in de kerk – een linkse hobby die al snel wordt voorzien van het etiket antisemitisch. Aan de andere kant zijn er de aanhangers van de Zionistische ideologie, op de volgende wijze theologisch gelegitimeerd: Het land is alleen voor “Israël” en “de Joden” zijn het uitverkoren volk van God. Derhalve staan zij boven humane wetten.
In het Kairosdocument noemen de Palestijnse kerken bezetting zonde. Dat is volgens het overgrote deel van de Nederlandse bevolking een onbruikbaar begrip geworden. Volgens het orthodoxe deel van de kerken is dat bijbelse woord springlevend. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik ben het daarmee eens en doe er een schepje bovenop. Wij zijn niet alleen geneigd tot alle kwaad, maar we doen het ook nog. Bezetting en onderdrukking goedkeuren en met bijbelse argumenten onderstrepen, is misbruik en zonde. Wegkijken en zwijgen is dat ook.
Kom op, Christenen van Nederland: is de manier waarop de staat Israël met haar Palestijnse burgers omgaat zonde of niet? Je kunt niet een beetje zwanger zijn of een beetje dood. Als het om de grote dingen des levens gaat, vallen de nuances weg.
Wat zal het zijn? Gaarne bereid tot een open gesprek.
Willemien Keuning

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.