Contact met Kairos-Sabeel Jeruzalem

 

9 oktober

 

Het  bestuur stuurde het volgende bericht aan onze vrienden in Jeruzalem:

 

Beste vrienden van Kairos en Sabeel, 

We zijn allemaal getuige van de explosie van geweld in de afgelopen dagen, geweld dat volgde op steeds toenemend geweld van zelfs gewapende kolonisten, leger en politie, aangemoedigd door Israëlische ministers in een situatie die sinds die tijd gebaseerd is op structurele apartheid gedurende tientallen jaren. 

We kennen ook uw diepe toewijding aan geweldloos verzet als basis van uw soemoed. 
Wees er alstublieft van overtuigd dat wij naast u blijven staan, dat wij u betrekken bij onze gebeden, gedachten en daden voor gerechtigheid voor iedereen in het (on)Heilige Land. 

Wees je ervan bewust dat oorlog in alle gevallen eindigt met praten en onderhandelen, en erger nog, oorlog begint de dialoog te stoppen. 

God zegene jullie allemaal, 

hartelijke groeten, 

 

Kairos-Sabeel Nederland

 

Dit was het antwoord: 

 

Dank jullie wel, vrienden.

 

Het verlies van mensenlevens is verdrietig, aan beide kanten. Sabeel blijft zich sterk inzetten voor geweldloosheid en we blijven vasthouden aan onze volledige steun voor gerechtigheid voor ons volk. 

We zullen binnenkort een verklaring delen 

 

Kairos-Sabeel Jeruzalem

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.