Dagboek Bethlehem 2019 (I en II)

Bestuurslid Jan van der Kolk is in Bethlehem, onder andere voor de Kairosconferentie 2019. Zijn dagboek verschijnt op onze website. Vandaag deel I en II.

Aangekomen woensdagochtend 02.30.
Met de sherut naar het checkpoint voor Bethlehem, waar het 4 uur ‘s ochtends al vrij druk is met Palestijnen op weg naar werk.
Gelukkig is het checkpoint open.
Ik kan met mijn bescheiden bagage nog net door de smalle poortjes.
Per taxi aan de andere kant naar mijn hotel voor een paar uur slaap. Lunch met een methodistenbisschop uit Ibadan, Nigeria, zeer levendige discussie over de rol van Israel bij het werven van ‘pelgrims’.
‘s Middags bij paar goede bekenden langs, bij Wi’am vader en zoon Zoughby en Usama Nicola. Dat er de dag ervoor weer veel trsangas en schoten om de hoek waren door een legerinval in vluchtelingenkanp Ayda vertellen ze niet, dat hoort bij de bijna dagelijkse routine.
Bij Claire en Johnny Anastas langs, met steeds oude en nieuwe problemen. Geweld is daar nooit ver weg, maar ze willen beslist volhouden.
Einde middag een lang gesprek met Jihad en Daoud Nassar over de ontwikkeling en nieuwe initiatieven bij de Tent of Nations. Afgesproken gesprek volgende week voort te zetten op de boerderij.
Intussen bereidt Bethlehem zich zichtbaar voor op het kerstfeest. En de stromen toeristen komen naar de ‘heilige plaatsen’, met name de geboortekerk. Ontmoetingen met Palestijnen staan zelden of nooit op het programma.

Dag 2.
Aan het ontbijt opvallende ontmoeting met een dominee uit noord India die een centrum voor recht en verzoening leidt. Hij vertelt Dalit te zijn. Als ik doorvraag zegt hij: ik ben Dalit, dat betekent outcast, niet behorend tot een kaste, en dus ben ik vrij van de kasten, een vrij man.
Hij vertelt ook dat enkele dagen geleden een officiele zegsman van de regering over Kashmir heeft gezegd, dat ze het gaan ‘palestiniseren’, wat betekent: koloniseren en ethnische zuivering. Modi en Netanyahou zijn dikke vrienden.
Vandaag de grote Kairos conferentie, 10 jaar Kairos, met een historisch deel, een theologisch deel, een deel met bijdragen uit andere continenten en een bijdrage met Palestijnse jongeren. Historisch vrij veel van het trieste bekende, maar duidelijk dat het allemaal steeds nog moeilijker wordt. Theologisch met Naim Ateek, die naarmate hij ouder wordt, steeds radicaler wordt en nieuwe ideeën ontwikkelt. Hij geeft ook aan, hoe het christendom in Israel en Palestina steeds sterker gedomineerd wordt door immigranten, ‘joodse’ immigranten die russisch orthodox zijn, werknemers uit Azie die RK. zijn, messianistische christenen en joden die zich vestigen. Zij zijn nu getalsmatig ruim de meerderheid. De Palestijnse christenen worden steeds meer een minderheid in hun eigen kerken. Mitri Raheb vertelt vol vuur hoe de Palestijnse theologie steeds meer van zich laat horen en daarbij zelfbewuster wordt. Pater Jamal, nu in Ramallah, gaat in op de toenemende rol van extremisten die zich zeggen te baseren op godsdienst, bij Joden, Moslims, Christenen en Hindous.
Stephen Sizer geeft een briljant betoog over de steeds sterkere rol van christenzionisme en de planmatige voortschrijding van het uitroeien van de Palestijnse identiteit. Sterk pleidooi voor BDS.
De jongeren is gevraagd vooral ook te dromen hoe ze hun toekomst graag zien en vandaar uit bij te dragen aan de mogelijkheden voor hun toekomst.
Een jonge man uit Oost Jeruzalem vertelt van zijn zoektocht naar identiteit. Hij heeft om te reizen een Israelisch document waarin staat dat hij geen burger is, heeft om te reizen ook een Jordaanse paspooort nodig, waarin stat hdat hij geen Jordaans staatsburger is en heeft een identiteitskaart waarop staat, dat hij geen burger van Jeruzalem is, maar een (tijdelijk) ‘resident’. Wat dan wel? Eigenlijk noem je dat dus ‘statenloos’.
Het verslag van deze bijeenkomst met de verklaring die is aangenomen volgt later uitvoeriger.
Met Zuidafrikaanse vrienden wandel ik terug naar ons hotel.

Het dagboek van Jan:

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.