Dagboek Bethlehem 2019 (III)

Bestuurslid Jan van der Kolk is in Bethlehem, onder andere voor de Kairosconferentie 2019. Zijn dagboek verschijnt op onze website. Vandaag deel III.

Zaterdag is de dag van het Global Kairos netwerk, met mensen uitmeer dan 25 landen, die op hun eigen manier en hun eigen geschiedenis en werkelijkheid betrokken zijn bij de Palestijnse roep om recht, vrede en liefde.

Van Uruguay tot de Philippijnen en veel daartussen.
Met vaak opvallende verhalen en achtergronden, zoals India, dat Kashmir aan het ‘palestiniseren’ is, Zuidafrikanse blanke kolonisten die op gestolen grond bij Hebron hun oude leven voortzetten en hun zelfgekozen ballingschap de ‘zuidafrikaanse nakba’ noemen.
En heel veel over christenzionistische machtsuitoefening op alle continenten.
De thema’s daarbij hoe de theologie versterken die gericht is op liefde, vrede en recht in plaats van uitsluiting ‘ met alle geweld’, BDS met alle verschillende aspecten op verschillende plaatsen, maar altijd geweldloos en gericht op opbouwen, en hoe de weg van Kairos verder te verankeren, zoals met Kumi Now.
‘s Avonds het feest van het aansteken van de kerstboom op het plein voor de geboortekerk, een feest voor christenen en moslims, met een kort kerstspel, een koor uit Lourdes dat niet kan zingen, en behalve de kerkleiders met een korte toespraak twee eindeloze toespraken door de burgemeester van Bethlehem en een minister. Politiek en kerk duidelijk niet gescheiden, en dat alles over de hoofden van de honderden kinderen voor wie het lichtfeest centraal staat.
Een prachtige ontmoeting met een Palestijn uit Gaza, die zijn familie mogelijk voor altijd moest achterlaten, en die hoopt binnenkort in Amsterdam zijn dissertatie te kunnen starten. En met een oudere Joods-Israelische vrouw, die nadrukkelijk gekozen heeft met de Palestijnen te zijn, in woord en daad. En vele anderen met elk hun eigen verhaal en achtergrond, een afspiegeling van de wereldkerk in zijn rijke schakeringen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.