Dagboek Bethlehem 2019 (IV)

Bestuurslid Jan van der Kolk is in Bethlehem, onder andere voor de Kairosconferentie 2019. Zijn dagboek verschijnt op onze website. Vandaag deel IV.

Vanmorgen eerste Advent gevierd in de Kerstmiskerk in Bethlehem, een Evangelisch-Lutherse kerk met liturgie in het Arabisch en korte engelstalige samenvattingen voor de vele gasten. De dienst wordt geleid door de Lutherse bisschop van Jeruzalem, Munib Younan, en de lokale predikant Munther Isaac. Centraal staat de lezing uit Romeinen 13, over het gebod elkaar lief te hebben, de nacht is bijna voorbij en het is bijna dag. En daarmee een oproep te werken aan menselijke waardigheid, tegenover de verdeeldheid die veel politici proberen te zaaien. Een woord van leven tegenover vele woorden van uitsluiting, bezetting en corruptie.

Laten wij ons derhalve wapenen met de wapenrusting van licht dat de duisternis verdrijft.
Concreet in de werkelijkheid van hier. Een ‘woord van liefde, vrede en recht’, zoals gesproken door Jesaja.
Na de dienst sprak ik met de familie Nassar van de Tent of Nations, die voor de dienst, op zondagmorgen, door het Israelische leger waren opgeroepen om te verschijnen over hun landrechten. Ze vechten al 25 jaar tegen illegale onteigening. Zij horen bij deze kerk.
Na de dienst loop ik over het prachtige terrein van de universiteit, met vol uitzicht op illegale nederzettingen, gebouwd op grond van Bethlehem, die ze niet gekocht en niet vrijwillig verkregen hebben. Bethlehem heeft nog 10% van zijn grondgebied over. Zoiets als Voorburg gereduceerd tot het oude centrum waar alle inwoners moeten wonen.

Ik ben hier ook voor een conferentie met Palestijnse christenen en ben vol van hoop omdat deze mensen hoop willen houden, dat eens de woorden van Jesaja en Paulus werkelijkheid zullen zijn.

Vervolg zondag
‘s Middags opening van de Sabeel bijeenkomst, die volgt op de, verwante, Kairos conferentie, bij Wi’am, centrum voor educatie in geweldloos verzet, opgericht door de Palestijns christen Zoughby
Zijn zoon Tarek, die daar ook werkt, was nog kortgeleden bij ons thuis te gast.
In aanwezigheid van veel Palestijnen, waaronder een aantal prachtig geklede vrouwen en met het lezen van een paar van hun gedichten.
Zoughby Zoughby is zeer stevig in zijn, geweldsloze, uitspraken. Noodzaak niet alleen voor beeindiiging huidige situatie, maar ook reparatie en vasthouden van recht op terugkeer voor wie moesten vluchten of werden verdreven. Je kunt zeggen, gewoon volgens de vele door de VN aangenomen resoluties.
Op het dak van Wi’am, dat direct tegen de muur van 9 meter hoog ligt, zie je de ‘onheilige drie-eenheid’: de muur, direct daarnaast het vluchtelingenkamp Ayda en daarachter een van de vele nederzettingen die, op grondgebied van Bethlehem gebouwd, de stad geheel insluiten. Wi’am ligt direct naast de poort waardoor het leger zeer geregeld het vluchelingenkamp binnenvalt.
Daarna door de veehekken van het checkpoint om in nabijgelegen fraaie oecumenisch centrum Tantur een Taize viering met broeder Emile mee te maken. Het lukt me niet goed de tegenstelling met de rauwe werkelijkheid van Bethlehem te overbruggen.
Het dagboek van Jan:

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.