Dagboek Bethlehem 2019 (V)

Bestuurslid Jan van der Kolk is in Bethlehem, onder andere voor de Kairosconferentie 2019. Zijn dagboek verschijnt op onze website. Vandaag deel V.

Ik houd het kort na een zeer volle dag.

Vanmiddag in Beit Sahour ontmoeting met vooral jonge mensen van verschillende kerken en de moskee.
Ik was bij het gesprek met een tiental meisjes en jongens van 14 jaar van de Lutherse school die een speciaal programma leiderschap volgen.
Geboren nadat de muur rondom Bethlehem gesloten is in 2005.
Gewone tieners, verlegen, gaandeweg meer sprekend, eerst alleen arabisch, later ook voorzichtig engels. Lolletjes onderling.
En een uitstekend schoolhoofd, die hen stimuleert.
De leefwereld van deze tieners is beperkt tot Bethlehem, met een enkeling een uitstapje daarbuiten.
Ze laten weinig zien van hun leven onder de bezetting, hun zorgen lijken de gewone zorgen van een tiener, maar soms zegt iemand even ‘we zijn bang’. Ze hebben allemaal ervaring met het geweld om hen heen, hebben kinderen zien arresteren, worden opgevoed met gedrag om elke confrontatie met de bezetter te vermijden.
En kijken met een open blik de toekomst in.
Wat wil je graag dat hen die toekomst gegeven wordt.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.