Dagboek Bethlehem 2019 (VII)

Bestuurslid Jan van der Kolk is in Bethlehem, onder andere voor de Kairosconferentie 2019. Zijn dagboek verschijnt op onze website. Vandaag deel VII.

Weer een zeer gevulde dag, nu in Jeruzalem

Begon bij YMCA Jeruzalem.
Twee vooraanstaande moslims, zeer betrokken bij Al Aqsa, en zeer betrokken bij christen-moslim relaties, en bij de organisatie Passia, vertelden over wat voor hen essentieel is bij de Al Aqsa. Elk compromis over ‘delen’ met mensen die de Joodse tempel willen herbouwen is onmogelijk, Al Aqsa is niet een gebouw, maar een heilige plaats. En die kun je niet delen.
Als extreme Joden hun plannen doorzetten, zijn de gevolgen niet te overzien.
‘s Middags in Tantur oecumenisch centrum gesprekken met Joodse Israeli van verschillende achtergrond. Parents Circle, met alle goede intenites wel normalisatie van wat niet normaal kan zijn, een Israelische joodse vrouw die haar identiteit zoekt tussen Israel en de USA, een links georienteerde rabbi die probeert religieuze leiders, joden en moslims, te laten samenwerken aan vrede (maar hij noemde niet: aan recht) en Mw Peled, die onderzoek deed naar Israelische schoolboeken. Dat laatste was uiterst schokkend, de manier waarop de Arabieren met stereotyperingen worden neergezet als achterlijk, nog niet toe aan ontwikkeling, met zondagschoolplastjes uit 1920, maar verantwoordelijk voor de volgende holocaust, reden waarom het nodig is ze te isoleren, te verdrijven, en zo nodig te doden. Een opvoeding gericht op racisme, uitsluiting van de ander, vooral niet de ander ontmoeten. En dan wordt in Europa voortdurend gediscussierd over Palestijnse schooboeken, die n.b. onder censuur staan van Israel en de EU die ze deels financiert. Maar de Israelische boeken, ook verplicht voor Palestijnen, zijn onbeschaamd racistisch.
Daar moeten we in Nederland en de EU zeker mee verder. Hoe in dit klimaat sprake kan zijn van dialoog zou ik niet weten.
Gelukkig was tussendoor in de Heilig Grafkerk een prachtige bemoedigende toespraak van Aartsbisschop Atallah Hanna. Geloof, hoop en liefde, en realistisch werken aan recht en vrede. Vanuit het hart van ons geloof.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.