Dagboek Jeruzalem en Bethlehem 4

Bestuurslid Jan van der Kolk is in Palestina/Israël. Hij bezoekt daar onder andere de internationale conferentie van Kairos Palestine. Voor ons houdt hij een dagboek bij. Vandaag deel 4.

Het is een zeer lange dag geweest en daarom houd ik het kort.

Een paar highlights van de conferentie vandaag.
Kairos is in de afgelopen maanden in gesprek gegaan met christelijke gemeenschappen in heel Palestina om te luisteren naar wat de christenen hier bezig houdt.
Op 3 niveaus: het gezin, de kerk en de samenleving.
Dat is het begin van een zeer boeiend proces om Kairos en theologie meer betekenis te geven voor de mensen in het land.
Het werd meteen geïllustreerd door een dominee uit Nazareth, die in plaats van de beloofde bijbelstudie over: zie, ik maak alles nieuw,  een uitvoerige preek afstak die niets te maken had met de werkelijkheid hier.
In workshops is onder meer het socio-economische aspect uitgediept, met een dringend beroep op de kerken om ook hiermee meer zeggenskracht te krijgen in de kerken en in het bijzonder onder jongeren, die hier vaak geen enkel toekomstperspectief hebben en mede daarom in grote aantallen proberen te vertrekken.
De tussenliggende gesprekken komen later wel in een verslag.
In de slotverklaring wordt zeer duidelijke taal gesproken: Israel is een apartheidsstaat, zeker na de recente wet op de natie. Een van de instrumenten tegen dit onrecht is, naar analogie met apartheid Zuid Afrika, het gebruik van BDS als instrument om een eind te maken aan de situatie en recht en vrede te bereiken voor alle inwoners van het land. Daarnaast een sterke oproep aan de kerken hier en elders om een leiderschapsrol te vervullen, betekenis te krijgen voor het dagelijks bestaan van de mensen en de theologische verschillen te overkomen.
In een korte persoonlijke ontmoeting met de vorige RK patriarch van Jeruzalem was ik weer diep onder de indruk van deze hoogbejaarde man, die liefde uitstraalt en tegelijk zeer stevige taal spreekt. Ik had een paar jaar geleden al een bijzondere ontmoeting met hem.
De dag werd besloten met een maaltijd van vrienden van Sabeel, waar we veel doorpraatten over hun werk en onder meer over een christelijk antwoord op alle goedkope beschuldigingen van antisemitisme.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.