Daoud Nassar van Tent of Nations in Nederland

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Het motto is “Wij weigeren vijanden te zijn”. Daoud Nassar spreekt tijdens de Vriendenmiddag Tent of Nations, waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief verzet. Het wordt een inspirerende middag vol ontmoeting en creativiteit, met muziek en Palestijnse hapjes.

De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk in Driebergen op zaterdagmiddag 4 februari 2017, van 13.30 – 17.00 uur. Meer info op www.tentofnations.nlaanmelding via tentofnationsnl@gmail.com Van harte welkom!

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.