DAT KONINKRIJK VAN U, WEET U WEL, WORDT DAT NOG WAT?


Een zinsnede uit het werk van Gerard Reve, heden ten dage zo actueel.

De oorlog woedt, raketten worden afgevuurd, mensen schuilen in kelders, gebrek aan water en voedsel, drie miljoen vluchtelingen op weg naar het onbekende, kinderen ontheemd, vaders en mannen die achterblijven om te vechten in Oekraïne.

Is dit het Koninkrijk waar wij dagelijks om bidden, waar de Eeuwige van droomt, en waar zo lijkt niets van terecht komt?

Hoe komt het toch dat mensen zo bezeten zijn van macht dat ze hier toe in staat zijn?

Vragen, vragen, vragen.

We komen in actie, zamelen kleding in, we demonstreren, we halen duizenden mensen hier naar toe. Allemaal goed, maar waar is de andere kant van die waardevolle medaille: het gebed?

Zijn we het bidden verleerd? Weten we niet meer of het wel zin heeft of komt het vandaag niet uit?

Dit zijn vragen die ik mij stel tijdens deze onheilspellende dagen.

Waarom zijn de kerken niet open voor kleine groepjes mensen die samen komen en durven geloven dat het kan, dat Koninkrijk hier en nu?

Wat dat betreft zijn die wekelijkse gebeden die Sabeel in Jeruzalem bidt en wereldwijd al jaren verspreidt, een heilzaam gebeuren. Keer op keer dezelfde smeekbedes die worden uitgesproken en voor ons gevoel nauwelijks gehoord worden.

Ook in Palestina dagelijks geweld, mensen die bedreigd worden in hun bestaan, huizen die ontruimd moeten worden, kinderen die in de gevangenis belanden, mensen die worden doodgeschoten.

‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’

Hoe houden we het samen vol?

Hoe blijven we een diep vertrouwen houden?

Blijven we dagelijks roepen tot de Eeuwige, zoals Mozes met ongekende volharding op de berg tot hem bad, om het volk dat een afgod van goud had gemaakt, toch te sparen?

Laten wij niet aflaten en elkaar blijven bemoedigen. Eens…….


Marijke Egelie

Dit delen: