Dinercongres ‘Van wie is het beloofde land?’

Op vrijdagmiddag 20 september organiseert Kairos-Sabeel Nederland een bijzonder congres naar aanleiding van het verschijnen van het boek Het land van Christus van de Palestijnse theoloog Yohanna Katanacho.

Tijdens het congres draait het om het antwoord van Nederlandse kerken en theologen op de vraag die Palestijnse christenen stellen in het Kairos-document: ‘Kunnen jullie ons helpen onze vrijheid terug te krijgen, zodat onze twee volken gerechtigheid, vrede, veiligheid en liefde kunnen vinden?’

De ontmoeting vindt plaats tijdens en tussen de verschillende gangen van een eenvoudig diner. Plaats: zalencentrum Grote Kerk, Hoofdstraat 117A, 3971 KG Driebergen-Rijsenburg. Tijd: 16:30 uur – 20:00 uur. De zaal is open vanaf 16:00 uur.

De bijdrage van Yohanna Katanacho zal bestaan uit een opgenomen interview. Verder werken mee prof. dr. Bernard Reitsma (faculteit religie en theologie VU en docent- onderzoeker CHE), ir. Kees Nieuwerth (vice-voorzitter Raad van Kerken), Daniël Drost en/of prof. Henk Bakker (seminarie baptistenkerken Amsterdam) en Nabil Sahhar (Palestijns christen, architect, docent ROC Landstede).

  • Voorafgaand aan de paneldiscussie vinden er tafelgesprekken plaats rond de keuzethema’s:
  • de betekenis van Katanacho’s positie over ‘Christus en het land’ (ds. Hans Baart)
  • handelingsperspectieven uit Kumi Now (ds. Willemien Keuning)
  • Nederlandse evangelicals en Christ at the Checkpoint (Daniël Drost)
  • Katanacho en de protestantse strijd tegen ‘Israëlisme’ (dr. Steven Paas)
  • de historische verwevenheid van Palestijnen met het land (dr. Meindert Dijkstra)
  • kijken in de spiegel van de Tent of Nations en Kairos (Meta Floor)
  • de IP-nota van de Protestantse Kerk tien jaar later (ds. Jan den Hertog)
  • vier prikkelende thema’s uit Palestijnse spiritualiteit (dr. Harmen Jansen)

Dit maaltijdcongres is een initiatief van de theologiewerkgroep van Kairos-Sabeel Nederland, verantwoordelijk voor de uitgave van dit boek i.s.m. Boekencentrum, na eerdere vertaalde boeken van Naim Ateek, Mitri Raheb en Walter Brueggemann. Het doel is een gesprek over de weerklank van de Palestijnse stemmen in de verschillende kerken en theologische stromingen in Nederland.

Kosten deelname: € 20,–
Aanmelding: j.t.baart@gmail.com (dieetwensen graag vermelden)
Nadere informatie: dshjansen@gmail.com

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.