Close

9 oktober 2019

Directeur Sabeel Jeruzalem in Nederland

In november bezoekt Omar Harami ons land. Harami is de  directeur van Sabeel Jeruzalem, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie. Op drie plaatsen kunt u  hem ontmoeten: in de Pauluskerk te Rotterdam, in de Doopsgezinde kerk te Haren (Groningen) en in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht. Het programma en verdere informatie vindt u hieronder.

Omar Harami is een Palestijnse christen en directeur van Sabeel Jeruzalem, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie. Wie meer over hem wil weten: Omar werkte mee aan een documentaire over Jeruzalem.

 

Woensdag 13 november Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam

17.30 uur
Ontvangst

18.00 uur
Gezamenlijke maaltijd in de kerk

19.00 uur
Zaal open

20.00 uur
Opening en welkom door werkgroep Pais en Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel Nederland

Skype gesprek met Dick Couvée, predikant van de Pauluskerk

Presentatie door Omar Harami van het project Kumi Now, een langlopend praktisch project om met geweldloze actie rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s te bewerken.\

Pauze

Vraag en antwoord met Omar Harami

Presentatie i.s.m. de Kindercoalitie over de situatie van Palestijnse kinderen opgroeiend onder bezetting en niet zelden langere tijd opgesloten in gevangenissen.

Hakima van Plant een Olijfboom houdt een korte presentatie en geeft een aantal tips voor een praktische en solidaire bijdrage aan de strijd van de Palestijnen om in het land te blijven.

Gesprek

22.00 uur
Sluiting

Aan de culturele omlijsting wordt gewerkt.

Deelname gratis, met een kleine bijdrage aan de maaltijd ter plaatse.

Opgave bij paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

 

Donderdag 14 november 19.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Nieuwe Stationsweg 1, 9751 SZ Haren, op loopafstand van station Haren, bereikbaar met bus 51

19.00 uur
Inloop en ontvangst

19.30 uur
Opening door Willemien Keuning, lid van het bestuur Kairos-Sabeel Nederland

19.45 uur
Presentatie Kumi Now, een langlopend praktisch project om met geweldloze actie rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s te bewerken.

20.05 uur
Vraag en antwoord met Omar Harami

20.20 uur
Esther van Plant een olijfboom houdt een korte presentatie en geeft een aantal tips voor een praktische en solidaire bijdrage aan de strijd van de Palestijnen om in het land te blijven

20.30 uur
Pauze

21.00 uur
Gesprek over BDS (Boycot, Divestment and Sanctions, geweldloze middelen om druk uit te oefenen op de staat Israël om te werken aan rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëliërs) naar aanleiding van een stelling

21.30 uur
Afsluiting

Deelname € 5, ter plaatse te voldoen

Opgave via info@kairos-sabeel.nl

 

Vrijdag 15 november in de kapel van het Diensten centrum van de Protestantse Kerk Nederland, Haydenlaan 2, Utrecht

12.30 uur (hal)
Ontvangst met koffie en thee

13.00 uur (kapel)
Middaggebed

13:30 uur (zaal 2)
Presentatie door Omar Harami van het project Kumi Now, een langlopend praktisch project om met geweldloze actie rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s te bewerken.

14.45 uur (zaal 2)
Fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw presenteert haar fotoproject ‘Jerusalem Heart of the City’. Ze fotografeerde in mei 2018, tijdens de herdenking van de 70-jarige Onafhankelijkheid van de Staat Israël. Hoogtepunt van de feestelijkheden was de (omstreden) verhuizing en opening van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Jeruzalem. De Palestijnen herdachten deze gebeurtenissen als de Nabka, de Grote Catastrofe. Vanuit haar gasthuis op de Olijfberg, bereisde Gerdien Oost-Jeruzalem en portretteerde en interviewde Palestijnen en Joden over hun visie op vrede, vrijheid en gerechtigheid. Ze werkte hierbij nauw samen met Sabeel Jeruzalem. Meer informatie: www.paauw.photography.

15.00 uur (hal)
Plant een Olijfboom  houdt een korte presentatie en geeft een aantal tips voor een praktische en solidaire bijdrage aan de strijd van de Palestijnen om in het land te blijven

Pauze met koffie/thee

15.30 uur (zaal 2)
Debat over de positie van de kerken ten aanzien van  de noodkreet van Palestijnse christenen: Help ons!
Met prof. dr. M.J.H. M. Poorthuis (foto), hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit van Tilburg.
S200_MARCEL.POORTHUIS.jpeg
Moderator: Margriet Quarles van Ufford.

17.00 uur (hal)
Afsluiting met een glas wijn of frisdrank

Deelname € 10,-, ter plaatse te voldoen

Opgave via info@kairos-sabeel.nl