ds. Henri Veldhuis overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat tijdens een wandelvakantie in Engeland ds. Henri Veldhuis is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Een gevoelig verlies voor zijn familie, vrienden en gemeente in Culemborg, maar ook voor hen die zich binnen en buiten de kerk inzetten voor Palestijnse christenen en het om recht schreeuwende Palestijnse volk.

ds. Henri Veldhuis (foto: The Rights Forum)

Henri Veldhuis was vaak op onze inspiratiedagen, waar hij actief deelnam aan de discussie en ondertussen mooie fotoverslagen maakte.

In 2012 schreef hij voor Vrienden van Sabeel Nederland de brochure De muur is afgebroken. Hij heeft daarmee een blijvende bijdrage geleverd aan het theologische gesprek over het internationale recht en het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Henri Veldhuis was medeoprichter en bestuurslid van The Right Forum.

Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland spreekt haar medeleven uit met allen die hem zullen missen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.