Duitse joden: wij horen hier!

Een opmerkelijk en tegelijk zo vanzelfsprekend bericht. Het grote Juedischer Zukunftskongress 2018 richt zich op een toekomst voor joden in Duitsland, in Europa en niet ergens anders.

Is het politieke zionisme voor hen geen optie meer? Hoe dan ook: een moedige, frisse oriëntatie van het jodendom op zijn toekomst dat een onvervreemdbaar onderdeel vormt van onze Europese cultuur en dat steun verdient.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.