Eén Britse brief, 100 jaar onrecht tegen Palestijnen!

Op 2 november 1917, precies een eeuw geleden, bracht Arthur James Balfour, destijds Minister van Buitenlandse Zaken in Groot Brittannië, een verklaring (de Balfour Declaration) uit waarin zijn regering steun verleende aan de stichting van een nationaal tehuis voor joden in Palestina. De gevolgen dreunen een eeuw later nog steeds na, een eeuw die wel kan worden beschouwd als een eeuw van etnische zuivering en oorlog tegen het Palestijnse volk.

Op 2 en 3 november houdt de Ierse journalist en schrijver David Cronin daarover op uitnodiging van DocP en Kairos-Sabeel Nederland twee lezingen onder de titel In Balfour’s Shadow. In zijn opzienbarende boek beschrijft Cronin Groot Brittannië ’s niet aflatende steun voor Israël tijdens vele oorlogen.

Op 2 november in Spui25, Amsterdam, gevolgd door paneldiscussie; en op 3 november in Korzo Theater, met paneldiscussie, Den Haag, 14.00 uur.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.