Een luidruchtige kerk

 

 

Zo noemt de auteur in zijn boek ‘The Other Side of the Wall’,  Munther Isaac, de evangelische vleugel van de christelijke kerken. Dat daar de staat Israël onvoorwaardelijk wordt gesteund en de oren  doof zijn voor de oproep van de Palestijnse kerken om solidariteit met het Palestijnse volk, maakt hem boos en nog net niet moedeloos. Samen met de Palestijnse christenen begrijpt hij daar niets van. Hier is het antwoord te zien en te horen van een vertegenwoordigster van de evangelicale stroming binnen  de kerken in de Verenigde Staten op een vraag van Dena Trakruri hoe zij de Bijbelse opdracht tot naastenliefde verenigt met steun voor de bloedige onderdrukking en de verjaging van het Palestijnse volk door de staat Israël. Hetzelfde antwoord wordt gegeven door evangelicale stomingen binnen de Nederlandse kerken. Kairos-Sabeel Nederland vraagt sinds haar oprichting in 2007 van de kerken, afstand te nemen van de standpunten en activiteiten van deze groepen.

 

Munther Isaac zal op 9 mei 2023 de Nederlandse vertaling van zijn boek ik ontvangst nemen. Over het symposium in de Pauluskerk in Rotterdam bij deze gelegenheid volgt later meer nieuws.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.