Een open brief over Jeruzalem aan Trump

De Evangelisch Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land schreef een open brief aan president Trump naar aanleiding van zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De brief geeft een goed beeld van hoe Palestijnse christenen kijken naar dat besluit. Ze vragen Trump met nadruk om Jeruzalem te blijven erkennen als hoofdstad voor twee volken en heilige stad voor drie religies. Het zou mooi zijn als onze Protestantse Kerk (waar toch ook de Nederlandse Lutheranen deel van uitmaken) haar instemming met deze boodschap kenbaar zou maken.

Klik hier om de brief te lezen.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.