Fel protest van Amerikaanse kerken en christelijke organisaties bij het Congres vanwege anti-BDS wetgeving

Een groot aantal Amerikaanse kerken en christelijke organisaties tekende via een open brief fel protest aan tegen de wetgeving waarmee het Amerikaanse Congres alle vormen van Boycot, Desinvestering en Sancties tegen het beleid van de staat Israël illegaal verklaart. De Nederlandse kerken zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de dappere en heldere stellingname van deze Amerikanen.

Geachte Leden van het Congres,

We schrijven als Amerikaanse christelijke kerken en organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede in het Midden-Oosten. Dit engagement komt voort uit onze verbinding met de Bijbelse en historische plaatsen van ons geloof; onze voortdurende samenwerking en betrokkenheid bij kerken en andere religieuze instellingen daar; en ons theologisch begrip van ‘vrede met gerechtigheid’, dat ons dwingt geweldloze middelen te gebruiken om de 50-jarige bezetting te beëindigen en gelijke rechten te ondersteunen voor alle mensen – zowel Israëli’s als Palestijnen.

Illegale settlements worden de jure bij Israël gevoegd
We zijn diep bezorgd over de introductie van de ‘Israel Anti-Boycott Act ‘ in de Senaat (S.720) en in het Huis (H.R.1697). Deze wetgeving zou, indien aangenomen, wettelijke obstakels opwerpen voor geweldloze vreedzame actie die bedoeld is om sociale verandering teweeg te brengen, en zou wetten uitvaardigen tegen de vrijheid om keuzes te maken in het beheer van onze financiële middelen. De wetten voegen ook Israël en de nederzettingen samen en wissen het belangrijke onderscheid tussen Israël en zijn illegale nederzettingen de bezette Palestijnse gebieden uit. Ze impliceren verder dat de tegenstand tegen de praktijken van Israël in de gebieden hetzelfde is, als tegen Israël zijn. We zijn verontrust over de bedoeling van het wetsvoorstel om het gebruik van economische maatregelen te bestraffen of te criminaliseren als een legitiem middel om zich te verzetten tegen beleid dat de mensenrechten, in dit geval van de Palestijnen belemmert.

Legitiem geweldloos verzet onderdrukt
We maken ons zorgen over wetgeving die legitieme kritiek op het overheidsbeleid onderdrukt en die de vrijheid van meningsuiting beperkt en ons vermogen om onze eigen getuigenis te bepalen door middel van investeringen en een selectieve aankooppraktijk. Hoewel we misschien niet één mening hebben over welke maatregelen het meest effectief zijn, bevestigen en verdedigen we collectief het recht van kerken en kerkelijke organisaties om economische maatregelen te gebruiken in het specifieke geval van Israël-Palestina. Dit is in overeenstemming met hoe kerken en kerkgerelateerde organisaties economische maatregelen als niet-gewelddadige tactieken hebben toegepast, in vele gevallen van het streven naar rechtvaardigheid en vrede door de geschiedenis heen.
‘Dit is ons recht!’
Als kerken en kerkgerelateerde organisaties delen we allemaal een hoop op, en het verlangen naar een einde aan bezetting, een einde aan geweld en terrorisme en naar gelijke rechten voor alle mensen. Als onze respectievelijke  denominaties en organisaties, door middel van debat en reflectie, beleid aannemen dat economische hefboomwerking gebruikt om deze beleidsdoelstellingen te bevorderen, zoals wij met vele andere beleidsdoelstellingen doen, geloven wij dat het ons recht is om dit te doen. Het is een bevestiging van ons recht van rentmeesters om onze financiële middelen te besteden en te investeren volgens onze theologische en morele overtuiging, uitgedrukt in het beleid van onze respectievelijke denominaties en organisaties.
‘Wij delegitimeren Israël niet!’
In dit geval is onze verklaring van dit recht een poging om het onrechtvaardige Israëlische beleid jegens de Palestijnen te veranderen, niet om de staat Israël te delegitimeren, noch om onze joodse buren of hun ondernemingen te marginaliseren of te isoleren. Onze keuzes om verantwoord te kopen en te beleggen, en om te pleiten bij bedrijven of overheden, worden gemotiveerd door onze vaste verplichting om op te komen voor gerechtigheid en vrede voor alle mensen, zonder discriminatie of uitsluiting.
Verzet u tegen deze wetgeving!
Als kerken en aan kerken gerelateerde organisaties verwerpen wij elke poging van de staat om deze rechten in te perken. Wij verzoeken u dringend om zich te verzetten tegen de voorgestelde wetgeving en zo de rechten van individuen en instellingen te ondersteunen om te kunnen besteden en te investeren in overeenstemming met hun geloof, hun waarden en beleid.

Hoogachtend,

Joyce Ajlouny
General Secretary
American Friends Service Committee

Rev. Teresa Hord Owens
General Minister and President
Christian Church (Disciples of Christ)

Eli S. McCarthy, PhD
Director of Justice and Peace Conference
of Major Superiors of Men

Brother Larry Schatz, FSC
De La Salle Christian Brothers of the Midwest

The Rev. Elizabeth A. Eaton
Presiding Bishop
Evangelical Lutheran Church in America

Diane Randall
Executive Secretary
Friends Committee on National Legislation

Rev. Dr. Susan Henry-Crowe
General Secretary
General Board of Church and Society
The United Methodist Church

Rev. Julia Brown Karimu
Co-Executive
Global Ministries of the Christian Church
(Disciples of Christ) and United Church of Christ

Rev. Dr. James Moos
Co-Executive
Global Ministries of the Christian Church
(Disciples of Christ) and United Church of Christ

Gerry Lee
Director
Maryknoll Office for Global Concerns

J Ron Byler
Executive Director
Mennonite Central Committee U.S.

Ervin Stutzman
Executive Director Mennonite Church USA

Jim Winkler
President and General Secretary
National Council of Churches of Christ in the USA

Nathan Hosler
Director
Office of Public Witness
Church of the Brethren

Marie Dennis and Bishop Kevin Dowling, CSsR
Co-Presidents
Pax Christi International

Sister Patricia Chappell
Executive Director
Pax Christi USA

J. Herbert Nelson, II Stated Clerk
Presbyterian Church (U.S.A.)

Donald J. Poest
Interim General Secretary
Reformed Church in America

Rev. Dr. John Dorhauer
General Minister and President
United Church of Christ

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.