Focolare heeft een Palestijns-Israëlische vrouw als voorzitter

De rk opwekkingsbeweging Focolare heeft een Palestijns-Israëlische vrouw tot voorzitter gekozen. Focolare heeft volgens eigen zeggen 2 miljoen leden in 182 landen. De beweging, opgericht in 1943, heeft reglementair een vrouw als voorzitter. Er wordt veel nadruk gelegd op het belang van interreligieuze dialoog. Ze trekt ook leden uit andere religies.

“De dialoog tussen religies eist veel luisteren en geduld”, aldus Margaret Karram (58). “Luisteren moet gebeuren met een hart en een geest die vrij zijn van vooroordelen en vooronderstellingen; dan kan men het perspectief van de ander innemen om zijn beweegredenen te begrijpen”.

Gevraagd naar de rol van de christelijke minderheid in Israël en het gevaar dat zij wordt meegesleurd in het conflict tussen joden en moslims, verwees de voorzitter van de Focolarebeweging naar een verklaring van de Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa. Hij noemde het de “grootste uitdaging om ons niet te beperken tot het verdragen van de moeilijke situatie waarin wij leven, maar om ons actief en kritisch in te zetten, verankerd in en bezield door de hoop van het Evangelie”. Zelf wil Karram Jezus’ uitnodiging volgen om “een instrument in zijn hand te zijn om meer eenheid in deze wereld te brengen en bij te dragen tot de vervulling van zijn uiteindelijke wens dat allen één zijn”.

Link:
https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2021-05/konflikt-israel-palaestina-margaret-karram-fokularbewegung.html

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.