Close

Ga en vertel!

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

Wij onderschrijven de eisen die aan BDS-acties gekoppeld zijn: het verwijderen van de Apartheidsmuur van Palestijns grondgebied, het beëindigen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

Kairos-Sabeel Nederland tracht deze doelen te bereiken door het geven van relevante informatie met name aan christelijke kerken en hun leden en voorts aan maatschappelijke organisaties en aan de politiek in al zijn geledingen. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor steun aan Palestijnse christenen en solidariteit met het Palestijnse volk is een tweede kerntaak.

Wij stimuleren ‘Come and See’ reizen,  verspreiden regelmatig nieuwsbrieven aan een achterban van honderden sympathisanten, houden een website aan, nodigen Palestijnse en Israëlische sprekers w.o. theologen uit om in Nederland deel te nemen aan conferenties en informatiedagen, onderhouden contacten in het internationale netwerk, en organiseren zelf of met anderen thema dagen.

Bij dit alles werkt Kairos-Sabeel nauw samen, al dan niet ad hoc, met partners die verwante doelstellingen hebben, zoals DocP,  de Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap en de BDS-coalitie in Nederland, SIVMO, EAJG, Gate’48.