Gaza: oproep tot sancties en daadwerkelijke politieke druk

Kairos Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland roepen de Nederlandse Regering, de Tweede Kamer en de Nederlandse (Raad van) Kerken op gehoor te geven aan de oproep van Kairos Palestina en de 33 leden van de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina, waaronder Sabeel Jeruzalem. Zij roepen op tot intensieve diplomatieke druk tot vrede en economische en militaire sancties, zoals die in vergelijkbare internationale situaties gehanteerd worden.

Lees meer in het persbericht.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.