Vitale delen van het Nasser-ziekenhuis in Khan Yunis zijn verwoest. (NRC)
De overgebleven patiënten, sommigen aan de beademing en sommige baby’s in couveuses, en medisch personeel hebben hun toevlucht gezocht in een oud gedeelte dat nog overeind staat.

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen, die in het Nasser-hospitaal werkzaam waren, zagen zich volgens de hulporganisatie genoopt om in allerijl te vluchten met achterlating van patiënten. 

Vanochtend zijn drie patiënten op de intensive care afdeling overleden toen de stroom uitviel. (Ma’an)

Tevens zijn twee vrouwen bevallen “in behoeftige en onmenselijke omstandigheden zonder elektriciteit, zonder water, zonder voedsel en zonder verwarming in het Nasser Medical Complex.”

De Israëlische bezettingstroepen dwongen het management van het Nasser Medical Complex om 95 gezondheidsmedewerkers, 11 van hun families, 191 patiënten en 165 begeleiders en ontheemden naar het oude Nasser-gebouw over te brengen, in barre en angstaanjagende omstandigheden zonder voedsel, zonder babymelk en ernstig watertekort.

 

Een groep Palestijnse en Libanese academici heeft een Nederlandse subsidie geweigerd, vanwege de opstelling van de Nederlandse regering inzake de oorlog in Gaza. (VK)
‘Het geld aanvaarden zou neerkomen op het witwassen van racistisch en koloniaal beleid.’
De subsidie van bijna zes ton was bestemd voor onderzoek naar duurzaam waterbeheer in Libanon en Palestina.
De onderzoekers ervaren hun werkzaamheden als zinloos, waar Israël de resultaten van hun inspanning volledig teniet heeft gedaan.

 

“De bestaande water- en energie-infrastructuur was ook een doelwit en werd verwoest. Het bestuur van de stad Gaza moest hun inwoners op een gegeven moment meedelen dat de inwoners dagelijks minder dan een liter water per persoon kregen en alle werkzaamheden werden stilgelegd door een gebrek aan brandstof.”

“In de internationale betrekkingen gaat het om belangen, niet om moraliteit. Een moreel juist oordeel van de rechter kan er zo toe leiden dat het Nederlandse belang van betrouwbare Navo-bondgenoot wordt ondermijnd. Dit heeft directe gevolgen voor onze invloed.”
Rob de Wijk in Trouw.

 

De rechter heeft geen moreel vonnis geveld, maar geconstateerd dat de Nederlandse overheid zich niet houdt aan haar eigen en internationale wetten.

Daarnaast kun je je afvragen welke democratie er nog te verdedigen valt als de rechtsstaat wordt aangevallen? Israël is er het levende bewijs van (red.).

 

 

Dit delen: