Geslaagde inspiratiedag

Op 23 september hield Kairos-Sabeel een inspiratiedag in Amersfoort. Centraal stond de presentatie Uitverkoren volk?, een vertaling van een boekje van de bekende oudtestamenticus Walter Brueggemann.

Het boekje is te verkrijgen bij Boekencentrum.

De Britse theoloog Stephen Sizer besprak het boek van Brueggemann waarderend en kritisch. Zijn bijdrage is hier te vinden.

De eerste recensie was positief en verscheen bij het Reformatorische Dagblad. Ook Trouw en het Nederlands Dagblad hebben recensies aangekondigd.

Ook Bert Altena schreef een recensie.

Een introductie op het boekje door Brueggemann zelf is hier te vinden. Neem ook eens een kijkje op de website van Breuggemann.

Op de altijd zeer lezenswaardige website van Henri Veldhuis zijn foto’s van de inspiratiedag te vinden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.