Donateur worden

 

De OPROEP van Kairos Sabeel Nederland aan de scriba van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, dr. René de Reuver, ondertekend door 465 mensen, werd gevolgd door een briefwisseling en een eerste gesprek in november 2021 tussen de scriba en andere vertegenwoordigers van de landelijke kerk en de werkgroep theologie van Kairos -Sabeel-Nederland.

 

Het was een open gesprek met erkenning van onze verschillende posities, allen zeer betrokken op dezelfde zaak.

 

In dit gesprek kwamen aan de orde:

 

De stelling uit het KAIROS DOCUMENT uit 2008: ‘Bezetting is zonde’.  Wij vroegen de kerkleiding, zich over deze stellingname uit te spreken.

 

De vraag naar de uitvoering van de beleidsvoornemens, uit de IP NOTA in 2008, en de noodzaak van een herschreven nota,

 

De brochure ‘ONPGEEFBAAAR VERBONDEN’

 

De invloed van de zionistische ideologie op de theologie van Kerk en Israël en de zaak van de mensenrechten in de discussie over de stand van zaken in de staat Israël en de stellingname van de kerk daarin en de (eventuele) noodzaak van zo’n stellingname

 

Voorlichting en onderwijs aan kerkelijke gemeenten en (aanstaande) predikanten

 

Het eerste hoofdstuk uit de te verschijnen Nederlandse vertaling van het boek van Isaac Munther: ‘The other side of the wall’ kan deel uitmaken van de voorgang van ons gesprek

 

Daar zien wij naar uit.

Dit delen: