Gesprek met protestantse kerk Nederland

 

 

Sinds onze oprichting in 2007 zochten wij herhaaldelijk het gesprek met de kerkleiding, met name over de houding van de kerkleiders ten aanzien van de situatie in Palestina/Israël. Die gesprekken leidden nooit tot een antwoord op onze vraag aan de kerkleiding naar een heldere stellingname.

 

In november 2021 deden wij een nieuwe poging. Het werd een vriendelijk gesprek. We spraken af, om na lezing van een hoofdstuk uit een boek van Munther Isaac het gesprek te vervolgen. Na een paar maanden stilte drong de werkgroep opnieuw aan op dat vervolg, maar het antwoord bleef uit. Het volgende schriftelijke verzoek werd daarna aan de scriba van de synode gedaan:

 

Geachte heer de Reuver,

 

Medio november 2021 hadden wij, de werkgroep theologie van Kairos-Sabeel Nederland een gesprek met u (helaas via ZOOM), naar aanleiding van onze oproep aan u, om namens de kerk schuld te belijden aan het Palestijnse volk. 

Aan dat gesprek namen ook deel mevrouw K. ten Broeke en de heren M. Batenburg en E. Klootwijk. Zoals verwacht, liepen de standpunten uiteen. Dat geldt ook t.a.v. onze waarneming en ervaring dat de stem van de Palestijnen en van de Palestijnse christenen niet echt gehoord wordt in kringen van de PKN. Hun appèls aan kerk en politiek blijven grotendeels onbeantwoord.

Wij maakten de afspraak om in een volgend gesprek een hoofdstuk uit het boek The other side of the wall. De vertaling daarvan is aan u en de overige gesprekspartners toegezonden. Wij stellen het zeer op prijs om op korte termijn het gesprek voort te zetten. 

Wat ons betreft zou dat kunnen op maandagmiddag 21 februari na 14.00u; op vrijdag 4 maart na 12.00u of op vrijdag 11 maart na 14.00u. 

Wij horen graag zo spoedig mogelijk of een van deze data u en uw gesprekspartners schikt; zo niet welke alternatieve data u voorstelt.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep theologie

Jan den Hertog

 

Het antwoord dat wij kregen hield in, dat we samen geen hoofdstuk uit een boek zouden lezen, maar dat bij de presentatie van dit boek de kerkleiding daar eventueel een reactie op wil geven.

Per saldo betekent dit dat het gesprek voorlopig is afgebroken tot het volgend voorjaar. Wordt vervolgd.

 

 

Dit delen: