In ons eerste gesprek in november 2021 werden suggesties gedaan voor de voortgang. De werkgroep theologie deed een concreet voorstel en voegde daaraan toe dat het gevraagde volgende gesprek in ieder geval zou moeten gaan over de vraag waarom het blijft bij vrijblijvende suggesties. Daar werd tot nog toe niet op gereageerd. 

 

 

 

 

Dit delen: