God onder het puin in Gaza: essay Remco in Volzin

Waar put je nog hoop uit, als de moord- en vernielzucht zo verpletterend op je af komt? Elke dag, in de meest expressieve beelden. Kinderen, vermoord of zwaar verminkt. Remco van Mulligen, bestuurslid van Kairos-Sabeel, mag maandelijks over de actualiteit een essay schrijven voor het tijdschrift Volzin. In december koos hij Gaza als onderwerp. Hij richt zich met indringende vragen tot de Nederlandse politiek en kerken. Dat essay staat sinds vrijdag online.

Het morele leiderschap van Palestijnse christenen houdt mijn hoop in stand, ook nu. Neem het eenvoudige besluit van de gemeente Bethlehem om alle feestelijkheden rondom Kerst te annuleren.
Dat sluit aan bij een oproep die de patriarchen en hoofden van de kerken in Jeruzalem deden. Focus op de “geestelijke betekenis van Kerstmis”, was hun advies. “Bovendien nodigen we de gelovigen tijdens deze periode van gulheid uit om te pleiten, te bidden en naar vermogen genereus bij te dragen om de slachtoffers van deze oorlog en de mensen in nood te helpen.”
Soms is het geluid minder gepolijst. “Palestina heeft de mensheid Kerstmis gegeven”, vertelde een Palestijnse in oktober. “Die mensheid heeft definitief gefaald. Het is hoog tijd dat wij als Palestijnen zeggen: we nemen Kerst terug, jullie verdienen het niet.”

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.