Henri Veldhuis Symposium 2019 ‘Kerk en gerechtigheid’

Op 30 juli 2018 overleed plotseling ds. Henri Veldhuis. Henri was onvermoeibaar pleitbezorger voor de rechten van Palestijnen. Hij deed dit vanuit zijn christelijke inspiratie. Hoewel geen lid van het bestuur was Henri voor Vrienden van Sabeel Nederland en later voor Kairos-Sabeel Nederland een inspirerende en betrokken-kritische bondgenoot. Ter nagedachtenis van deze bevlogen theoloog organiseert onze partner Rights Forum het Henri Veldhuis Symposium.

Henri Veldhuis (1955-2018)

Het thema voor dit jaar is: de kerk en het streven naar rechtvaardigheid. Daarbij komen onder meer ter sprake: de situatie van Palestijnse christenen, het zwijgen van de kerken over de bezetting en de rol van de “christelijke politiek” (CDA, ChristenUnie). Meer informatie en opgave via de website van Rights Forum. Voor meer informatie over het programma en de sprekers: zie de nieuwsbrief van Rights Forum.

Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland nodigt u van harte uit om samen Henri Veldhuis te herdenken, juist door in zijn geest verder te gaan en ons te blijven inzetten voor recht en vrede in Palestina en Israël.

Datum zaterdag 30 maart

Tijd 11:00 – 17:00

Locatie De Grote of Barbarakerk Grote Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.