Het Vaticaan drukt zijn zorgen uit over de annexaties op de Westbank

In een verklaring over de annexatie door Israël van delen van de Westbank, bevestigde het Vaticaan haar standpunt ten gunste van de eerbiediging van het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties, iets wat het in het verleden herhaaldelijk heeft geuit.

Het zei dat dit rechtskader “een onmisbaar element is voor de twee volkeren om naast elkaar te leven in twee staten, binnen de grenzen die vóór 1967 internationaal waren erkend”. “De Heilige Stoel volgt de situatie op de voet”, vervolgde de verklaring.

En hoewel Paul Gallagher, de secretaris van het Vaticaan voor de relaties met staten, zei dat hij bezorgd is dat de dialoog in het gedrang kan komen, sprak hij de hoop uit “dat Israëli’s en Palestijnen spoedig weer de mogelijkheid zullen vinden om rechtstreeks met behulp van de internationale gemeenschap over een overeenkomst te onderhandelen” zodat “vrede” mag eindelijk regeren in het Heilige Land, zo geliefd bij joden en christenen en moslims “.

Bron: https://international.la-croix.com/news/vatican-concerned-about-israeli-plan-to-annex-palestinian-territories/12414

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.