Close

Voor rechtvaardige vrede
in palestina

Kairos Sabeel Nederland

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

 

WAVE OF PRAYERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

COME AND SEE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KUMI NOW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SABEEL JERUSALEM & KAIROS PALESTINA

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

BONDGENOTEN

Hier kan een overzicht van logo's van bondgenoten komen

Laatste nieuws

Bericht uit Palestina

KAIROS DOCUMENT

Op 11 december 2009 werd het Palestijnse Kairosdocument, getiteld Uur van de Waarheid, in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

 

“Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.”

 

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

Download Kairos Document

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina. 

SNEL NAAR

Handige links

© Kairos Sabeel 2021

Made with ❤ Wouters tekst & Ontwerp