Inspiratie

LEZEN

Wilt u meer lezen over Israël en Palestina? Bekijk onze leestips.

LUISTEREN

Uit een rijke aanbod van podcasts selecteerden wij enkele podcasts die ons informeren, raken en inspireren.

KIJKEN

Een overzicht van mooie films, prachtige documentaires en tv-programma's die de moeite waard zijn om te bekijken.

Geen verzoening zonder vrede
Geen vrede zonder gerechtigheid

Naim Ateek

Om te lezen

De etnische zuivering van Palestina

Ilan Pappe is een Joodse historicus en policoloog.

Hij wordt gezien als een van de Nieuwe Historici, die kritisch kijken naar Israëls moderne geschiedenis. Hij verdedigt het Palestijnse verhaal en de analyse van de gebeurtenissen rond de oorlog van 1948 (de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948). Vanwege de negatieve respons in Israël op zijn opvattingen, onder meer vanuit de universiteiten en het parlement, heeft hij zich in 2007 in het Verenigd Koninkrijk gevestigd

 

ILAN PAPPE 

Welkom in het paradijs

In Welkom in het paradijs beschrijft Tineke Bennema Palestijnse levens in lichtvoetige en tragikomische verhalen. Waar een Nederlander zich ’s ochtends op de nieuwe dag voorbereidt met het weerbericht en een broodtrommel, luistert een Palestijn naar het nieuws om te weten welke plekken hij die dag beter kan mijden. Mocht hij al plannen maken, dan worden die maar al te vaak gedwarsboomd door bezetting, tradities of onverwachte gebeurtenissen.

 

TIENEKE BENNEMA 

Roep om verzoening

Het boek biedt een gelovige visie op de onmenselijke situatie van de Palestijnen en het geweldloze antwoord daarop.  Ook verwoordt Ateek, oprichter is van Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem, zijn protest tegen de sympathie van het christelijke Westen voor het zionisme. Hij benadrukt in dit boek, dat zeer geschikt is voor gebruik in gespreksgroepen, dat gerechtigheid en recht onmisbaar zijn voor vrede en verzoening. Naim Stifan Ateek is anglicaans priester en Palestijns burger van Israël.

NAIM ATEEK

Kom en zie

Het land van Christus is Katanacho’s theologische fundering van het Kairos-document Uur van de waarheid (2009), dat ook in deze uitgave is opgenomen. Van wie is het Beloofde Land: alleen van het Joodse volk, of ook van de Palestijnen? In het debat hierover laat Yohanna Katanacho een verrassend geluid horen. Christus is door zijn kruisdood en opstanding de eigenlijke Heer van het land geworden. Gehoorzaamheid aan zijn liefdesgebod is de enige weg naar een rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s.

YOHANNA KATANACHO

Oorlogen & oceanen

Erik Ader is de zoon van dominee Bastiaan J. Ader, die voor de oorlog naar Jeruzalem fietste, in de oorlog honderden Joden een onderduikadres bezorgde en werkte aan een plan om kamp Westerbork te kraken. Twee weken nadat Erik ter wereld kwam, werd zijn vader gefusilleerd. Hij moest het doen met de legende, maar ook met het gepantserde verdriet van zijn moeder, en met de aanstekelijke onaangepastheid van zijn oudere broer Bas Jan, in wie zich een bijzondere artistieke aanleg openbaarde, die hem uiteindelijk wereldberoemd zou maken, maar ook op een fatale tocht over de Atlantische Oceaan voerde.

In Oorlogen & oceanen beschrijft Erik Ader hoe de Duitse bezetting een stempel drukte op alle leden van het gezin. En ook het ongemak wanneer hij er in zijn latere leven als diplomaat achter komt dat het verzetswerk van zijn vader inmiddels inzet is geworden in een nieuwe strijd, nu in het Midden-Oosten.

Boeken in onze webshop

Uitverkoren volk?

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict

Walter Brueggeman

 

€ 10,=

Je bent er geweest

Arie de Bruin en Len Munnik 

 

€ 10,=

Kom en zie

Gied ten Berge

 

€ 10,=

OM TE LUISTEREN

Kristel Justice is een Nederlandse vrouw die in Palestina woont en op haar website vertelt over haar leven daar.

Podcast van Pax Palestine over EAPPI (een project van de wereldraad van Kerken) waarin een interview met Jack Munayer van Pax Palestine.

OM TE BEKIJKEN

Op Youtube heeft Kumi Now een kanaal dat het bezoeken zeker waard is. 

Gesprek met buitenlandcommissie

Mohammed el-Kurd en Zakaria Odeh uit de Jeruzalemse wijk SheikhJarrah gingen op 2 juni een uur lang in gesprek met de Buitenlandcommissie van de Nederlandse Tweede Kamer. Geïnitieerd door de Palestijnse Missie in Nederland onder leiding van ambassadeur Rawan.

Presentatie Oorlogen en Oceanen

De auteur,  zoon van verzetsheld Bastiaan J. Ader en broer van kunstenaar Bas Jan Ader, over de bewogen geschiedenis van zijn familie en zijn eigen leven als diplomaat, bij de presentatie van zijn boek in gesprek met in gesprek met Niña Weijers, Jaap Hamburger en Frank Westerman (moderator).

Toespraak Erik Ader

Ds. Ader, de vader van Erik Ader, kwam in verzet in de Tweede Wereldoorlog, werd verraden, gemarteld en tenslotte geëxecuteerd, twee weken voor de geboorte van zijn zoon. Later ontdekte de auteur dat het bos ter nagedachtenis aan zijn vader, was aangelegd op de ruïnes van een Palestijns dorp dat ten tijde van de stichting van de staat Israël werd vernietigd. Het ds. Ader bos werd aangelegd met 1100 bomen. Zijn zoon compenseert dat bos met een schenking van 1100 olijvenbomen aan Palestijnse boeren wiens boomgaarden werden vernield door het Israëlische leger. 

The stones cry out

Tweeduizend jaar geleden werd in Palestina de christelijke gemeente  geboren. Vanuit dit land verspreidde deze beweging zich via het Midden Oosten naar de rest van de wereld. Velen zijn zich er niet van bewust dat ook nu er nog  christenen in Palestina wonen. Sinds meer dan 60 jaar lijden de Palestijnen, christenen en moslims, onder gedwongen vertrek uit hun dorpen en huizen, uitzettingen, oorlog, bezetting en onderdrukking.

De stemmen van Palestijnse christenen gingen te vaak verloren in de verwarring van de gebeurtenissen. Dit is hun verhaal waar zij zelf stem aan geven; vanaf de Nakba in 1948 tot vandaag. 

Webinar: De huidige ontwikkelingen in Israël/Palestine

Thomas van Grool in gesprek met Jack Munayer  van Pax Palestine over de huidige ontwikkelingen in Israël/Palestina

Quotes

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina. 

De Inspiratiedag van Vrienden van Sabeel Nederland kwam precies op het juiste moment. Na een zomer vol geweld was het goed elkaar weer te zien. Om ons gevoel te delen en moed te vatten.SONY DSC

Velen van de ongeveer honderd aanwezigen zaten met een zwaar hart in de Utrechtse Janskerk. De Israëlische aanvallen op Gaza staan ons nog helder voor de geest. Dagvoorzitter Janneke Stegeman begon de dag met het aansteken van een kaars voor de mannen, vrouwen en kinderen van Gaza.

SONY DSC

David is Goliath geworden

Tijdens het morgenprogramma voerden drie bijzondere vrouwen het woord. Allereerst schrijfster Tineke Bennema.

SONY DSC

Het uitgangspunt van haar lezing was: de echte verandering zal in Israël zelf plaats moeten vinden, maar het is aan ons om ons beeld van Israël bij te stellen. Vervolgens schetste zij hoe dat ook gebeurt. Werd Israël vroeger gezien als de sympathieke joodse David die het opneemt tegen de primitieve Arabische Goliath, nu is het eerder andersom. Israël is overduidelijk de agressor. Vraag is alleen of het lukt die beeldvorming ook om te zetten in politieke druk. De speech van Tineke is na te lezen op haar weblog.

Terugkijken naar het verleden om een beeld te vormen van de toekomst

Als tweede sprak Debby Farber van Zochrot. Lees hier over Zochrot en bekijk de website van Zochrot om een beeld te krijgen van hun bijzondere werk.

SONY DSC

 

Voor ons stond een jonge joodse Israëlische. Dat alleen al inspireerde. Twee projecten van Zochrot springen er uit. Het eerste heet iNakba, een app voor je smartphone gebaseerd op Google Maps. Met de app kun je de vele in 1948 verwoeste Arabische  dorpen terugvinden. Er zijn zelfs vluchtelingen van toen die via deze app verloren gewaande familieleden terugvonden!

Een tweede project wat me aansprak was een conferentie waarbij er gezocht werd hoe Palestijnse vluchtelingen zouden kunnen terugkeren naar hun land. Normaal gesproken is ‘the right to return’ een onoverkomelijk probleem in het denken over de toekomst van Israël en Palestina. Zochrot pakt de handschoen op zonder in politieke discussies te verzanden en begon gewoon concrete plannen te maken waar de vluchtelingen zich zouden kunnen vestigen.

‘Ik heb eigenlijk meer zin om een potje te janken’

De derde spreekster was Anja Meulenbelt.

SONY DSC

 

Ingetogen, verdrietig en boos vertelde zij over haar gevoelens en gedachten na haar recente bezoek aan Gaza. Het gaat mis. Echt helemaal mis. Gaza ligt in puin, haar inwoners verliezen de hoop, beginnen weg te trekken en het is gewoon wachten op de volgende aanval. Die zal komen voordat de wereld tot bezinning komt en gaat zien wat de staat Israël echt is. Hadden we maar de tijd om daar op te wachten, maar die tijd hebben we niet.

En, zo zei Anja gedesillusioneerd, dat komt door het Zionisme wat uiteindelijk niet meer blijkt te zijn dan “zo veel mogelijk land met zo weinig mogelijk Palestijnen”. Hajo Meijer – holocaustoverlevende en anti-zionist – zei het ook al: “Israël is mislukt.” Het doet pijn om te zeggen en het is gezien onze geschiedenis een verschrikkelijke conclusie, maar het is niet anders.

Anja heeft over de onderwerpen die in haar toespraak aan bod kwamen ook geschreven op haar weblog. Over Hajo Meijer. Over haar bezoek aan Gaza. Over de stilte in Nederland over de bevindingen van het Russell Tribunal.

SONY DSC

Spontaan werd ook nog het woord gevoerd door Dries van Agt. Met de hem kenmerkende dictie en bevlogenheid constateerde hij dat er nog te weinig is gedaan met het Kairosdocument. Laten we onze kerken – en dan vooral de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk – overtuigen van de urgentie van een helder geluid over Israël en Palestina en van een moedig geluid, bijvoorbeeld over BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties).

’s Middags keek ik naar De Omslag van Jacqueline de Bruijn. Een indrukwekkend portret van vier joodse overlevenden van de Holocaust die vroeger of later niet anders konden dan afstand nemen van wat de staat Israël de Palestijnen aandoet. Vier heel verschillende personen. Twee uit Nederland, twee wonend in Israël. Hajo Meijer – klein van stuk, maar zijn daden benne groot en zijn mond ook – Anneke Jos Mouthaan – ook klein van stuk, een dame, maar niet minder kritisch – Eldad Kisch – gepensioneerd arts in Israël, pas na zijn pensioen politiek geëngageerd geraakt – en zijn vrouw  Annelien Kisch – joods geworden voor haar man. Een documentaire die hopelijk een veel breder publiek gaat krijgen in de toekomst. Heldere en moedige joodse stemmen die gehoord moeten worden.

Aan het eind van de dag zongen we met elkaar vredesliederen.

 

SONY DSC

Ergens vroeg ik me af waarom. Er valt weinig te zingen als je bedenkt wat er allemaal aan de hand is in Israël/Palestina in het bijzonder en in het Midden-Oosten in het algemeen. Toch was het goed. Een kring van mensen van goede wil. Wat ze er in Gaza concreet aan zullen hebben, weet ik niet, maar dat hoeft geen reden te zijn om het niet te doen.

SONY DSC

Jan Willem Stam

Dit delen: