Search

Inspiratie

LEZEN

Wilt u meer lezen over Israël en Palestina? Bekijk onze leestips.

LUISTEREN

Uit een rijke aanbod van podcasts selecteerden wij enkele podcasts die ons informeren, raken en inspireren.

KIJKEN

Een overzicht van mooie films, prachtige documentaires en tv-programma's die de moeite waard zijn om te bekijken.

Geen verzoening zonder vrede
Geen vrede zonder gerechtigheid

Naim Ateek

Om te lezen

De etnische zuivering van Palestina

Ilan Pappe is een Joodse historicus en policoloog.

Hij wordt gezien als een van de Nieuwe Historici, die kritisch kijken naar Israëls moderne geschiedenis. Hij verdedigt het Palestijnse verhaal en de analyse van de gebeurtenissen rond de oorlog van 1948 (de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948). Vanwege de negatieve respons in Israël op zijn opvattingen, onder meer vanuit de universiteiten en het parlement, heeft hij zich in 2007 in het Verenigd Koninkrijk gevestigd

 

ILAN PAPPE 

Welkom in het paradijs

In Welkom in het paradijs beschrijft Tineke Bennema Palestijnse levens in lichtvoetige en tragikomische verhalen. Waar een Nederlander zich ‘s ochtends op de nieuwe dag voorbereidt met het weerbericht en een broodtrommel, luistert een Palestijn naar het nieuws om te weten welke plekken hij die dag beter kan mijden. Mocht hij al plannen maken, dan worden die maar al te vaak gedwarsboomd door bezetting, tradities of onverwachte gebeurtenissen.

 

TIENEKE BENNEMA 

Roep om verzoening

Het boek biedt een gelovige visie op de onmenselijke situatie van de Palestijnen en het geweldloze antwoord daarop.  Ook verwoordt Ateek, oprichter is van Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem, zijn protest tegen de sympathie van het christelijke Westen voor het zionisme. Hij benadrukt in dit boek, dat zeer geschikt is voor gebruik in gespreksgroepen, dat gerechtigheid en recht onmisbaar zijn voor vrede en verzoening. Naim Stifan Ateek is anglicaans priester en Palestijns burger van Israël.

NAIM ATEEK

Kom en zie

Het land van Christus is Katanacho’s theologische fundering van het Kairos-document Uur van de waarheid (2009), dat ook in deze uitgave is opgenomen. Van wie is het Beloofde Land: alleen van het Joodse volk, of ook van de Palestijnen? In het debat hierover laat Yohanna Katanacho een verrassend geluid horen. Christus is door zijn kruisdood en opstanding de eigenlijke Heer van het land geworden. Gehoorzaamheid aan zijn liefdesgebod is de enige weg naar een rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s.

YOHANNA KATANACHO

Oorlogen & oceanen

Erik Ader is de zoon van dominee Bastiaan J. Ader, die voor de oorlog naar Jeruzalem fietste, in de oorlog honderden Joden een onderduikadres bezorgde en werkte aan een plan om kamp Westerbork te kraken. Twee weken nadat Erik ter wereld kwam, werd zijn vader gefusilleerd. Hij moest het doen met de legende, maar ook met het gepantserde verdriet van zijn moeder, en met de aanstekelijke onaangepastheid van zijn oudere broer Bas Jan, in wie zich een bijzondere artistieke aanleg openbaarde, die hem uiteindelijk wereldberoemd zou maken, maar ook op een fatale tocht over de Atlantische Oceaan voerde.

In Oorlogen & oceanen beschrijft Erik Ader hoe de Duitse bezetting een stempel drukte op alle leden van het gezin. En ook het ongemak wanneer hij er in zijn latere leven als diplomaat achter komt dat het verzetswerk van zijn vader inmiddels inzet is geworden in een nieuwe strijd, nu in het Midden-Oosten.

Uitverkoren volk?

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict

Walter Brueggeman

 

€ 10,=

Je bent er geweest

Arie de Bruin en Len Munnik 

 

€ 10,=

Kom en zie

Gied ten Berge

 

€ 10,=

OM TE LUISTEREN

Kristel Justice is een Nederlandse vrouw die in Palestina woont en op haar website vertelt over haar leven daar.

Podcast van Pax Palestine over EAPPI (een project van de wereldraad van Kerken) waarin een interview met Jack Munayer van Pax Palestine.

OM TE BEKIJKEN

Op Youtube heeft Kumi Now een kanaal dat het bezoeken zeker waard is. 

Gesprek met buitenlandcommissie

Mohammed el-Kurd en Zakaria Odeh uit de Jeruzalemse wijk SheikhJarrah gingen op 2 juni een uur lang in gesprek met de Buitenlandcommissie van de Nederlandse Tweede Kamer. Geïnitieerd door de Palestijnse Missie in Nederland onder leiding van ambassadeur Rawan.

Presentatie Oorlogen en Oceanen

De auteur,  zoon van verzetsheld Bastiaan J. Ader en broer van kunstenaar Bas Jan Ader, over de bewogen geschiedenis van zijn familie en zijn eigen leven als diplomaat, bij de presentatie van zijn boek in gesprek met in gesprek met Niña Weijers, Jaap Hamburger en Frank Westerman (moderator).

Toespraak Erik Ader

Ds. Ader, de vader van Erik Ader, kwam in verzet in de Tweede Wereldoorlog, werd verraden, gemarteld en tenslotte geëxecuteerd, twee weken voor de geboorte van zijn zoon. Later ontdekte de auteur dat het bos ter nagedachtenis aan zijn vader, was aangelegd op de ruïnes van een Palestijns dorp dat ten tijde van de stichting van de staat Israël werd vernietigd. Het ds. Ader bos werd aangelegd met 1100 bomen. Zijn zoon compenseert dat bos met een schenking van 1100 olijvenbomen aan Palestijnse boeren wiens boomgaarden werden vernield door het Israëlische leger. 

The stones cry out

Tweeduizend jaar geleden werd in Palestina de christelijke gemeente  geboren. Vanuit dit land verspreidde deze beweging zich via het Midden Oosten naar de rest van de wereld. Velen zijn zich er niet van bewust dat ook nu er nog  christenen in Palestina wonen. Sinds meer dan 60 jaar lijden de Palestijnen, christenen en moslims, onder gedwongen vertrek uit hun dorpen en huizen, uitzettingen, oorlog, bezetting en onderdrukking.

De stemmen van Palestijnse christenen gingen te vaak verloren in de verwarring van de gebeurtenissen. Dit is hun verhaal waar zij zelf stem aan geven; vanaf de Nakba in 1948 tot vandaag. 

Webinar: De huidige ontwikkelingen in Israël/Palestine

Thomas van Grool in gesprek met Jack Munayer  van Pax Palestine over de huidige ontwikkelingen in Israël/Palestina

Quotes

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.