Inventarisatie van reacties van kerken wereldwijd op Trumps besluit inzake Jeruzalem

Inmiddels zijn er tal van reacties van kerken en raden van kerken wereldwijd op het besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De Nederlands kerken deden er tot nu toe het zwijgen toe. Hieronder een overzicht van de belangrijkste reacties.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/President_Trump_at_the_Israel_Museum._Jerusalem_May_23%2C_2017_President_Trump_at_the_Israel_Museum._Jerusalem_May_23%2C_2017_%2834460980460%29.jpg/220px-President_Trump_at_the_Israel_Museum._Jerusalem_May_23%2C_2017_President_Trump_at_the_Israel_Museum._Jerusalem_May_23%2C_2017_%2834460980460%29.jpg

Trump en Netanyahu (rechts) – Bron: Wikimedia

  • Anglicaanse, Lutherse, orthodoxe, protestantse en rooms-katholieke christenen in Jeruzalem en het Heilige Land zelf schreven president Trump.
  • Paus Franciscus pleitte voor wijsheid en voorzichtigheid inzake Jeruzalem. “Ik bid de Heer dat zijn identiteit (van de stad) wordt bewaard en versterkt ten behoeve van het Heilige Land. Het Midden Oosten en de rest van de wereld hebben vrede nodig, niet nog meer geweld”, aldus de paus. Op 19 december ontvangt de paus de koning van Jordanië, dat ook volgens het Vaticaan formeel nog altijd het wereldlijk gezag heeft over de Oude Stad, ook nadat Jeruzalem inclusief de Oude Stad in 1967 door Israël werden veroverd.
  • In Zuid-Afrika veroordeelde de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, aartsbisschop em. Desmond Tutu, het besluit van president Trump in scherpe bewoordingen. “God huilt over de opruiende en discriminerende erkenning door president Donald Trump van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël”.
  • De katholieke vredesbeweging Pax Christi International verklaarde “ontzet” te zijn door Trump’s beslissing, vanwege “de verwoestende gevolgen die het zal hebben voor het bereiken van een oplossing voor het al zo lang bestaande Israëlisch-Palestijnse conflict.”
  • De Wereldraad van Kerken (WCC) heeft Jeruzalem altijd gezien als een stad van twee volken en heilig voor drie religies. Dit standpunt werd opnieuw bevestigd in een verklaring die op 6 december werd uitgegeven door WCC General Secretary Rev. Dr. Olav Fykse Tveit uitte ernstige bezorgdheid over de aankondiging van president Trump.
  • De Nationale Raad van Kerken  in de VS (NCC) heeft ook verklaard tegen de beslissing van de VS te zijn om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Ze herinnerden de president eraan dat de NCC in 1980 een beleidsverklaring over het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft aangenomen.
  • De Lutheran World Federation (LWF) stuurde ook een brief naar president Trump. LWF-president, aartsbisschop Dr. Panti Filibus Musa van Nigeria, en secretaris-generaal, Rev. Dr. Martin Junge, uitten “diepe ontsteltenis over het nieuws” dat de VS overweegt om zijn ambassade van Tel Aviv te verplaatsen. “Deze eenzijdige actie is in strijd met de lang gekoesterde positie van de internationale gemeenschap inzake Jeruzalem”, aldus de LWF-leiders.

In de Nederlandse protestantse kerken en bij de Raad van Kerken bleef het opvallend stil. De Nederlandse bisschoppen vroegen hun gelovigen alleen de Rozenkrans voor de vrede te bidden.

Bron: abouna.org

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.