Close

Israël ontkent zorgen van kerkelijke leiders

Nederlands Dagblad, 6 januari 2022

 

Israël heeft de recente alarmklok van kerkleiders dat christenen in Israël dreigen te verdwijnen, resoluut van de hand gewezen (ND 24 december). In openbare verklaringen en artikelen hebben de kerkleiders in Jeruzalem gesproken over bedreigingen in de Oude Stad van Jeruzalem. Zij hebben herhaaldelijk verklaard dat Israël een baken van godsdienstvrijheid in de regio is. Het is vanwege Israëls toewijding aan dit principe dat zij de problemen aan de orde stellen waarmee christenen momenteel in Jeruzalem worden geconfronteerd.

 

Christenen in de christelijke wijk van Jeruzalem worden regelmatig geïntimideerd en aangevallen door Israëlische  radicale joodse groepen die extremistische ideologieën hebben en de eliminatie van christenen uit de geboorteplaats van de kerk nastreven. Evenzo worden kerken en heilige plaatsen regelmatig vernield en ontheiligd door deze groepen. Kerkleiders hebben lang melding gemaakt van de acties van deze radicale groepen die bestaan om Jeruzalem te ‘verlossen’ van christenen.

 

Gezien de omvang en frequentie van deze aanvallen op een weerloze religieuze minderheid, is het teleurstellend dat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken eenvoudigweg hun zorgen ontkende, in plaats van erop te reageren. Gezien de benijdenswaardige staat van dienst van Israël bij het verdedigen van de vrijheid van religie, hoop ik dat de regering in 2022 een substantiële toezegging doet om samen te werken met die christelijke leiders die gewoon hun eigen gemeenschappen willen verdedigen. Ik verwelkom de opmerkingen van president Herzog en minister van Binnenlandse Zaken Shaked over hun voortdurende inzet voor de vrijheid van godsdienst en aanbidding voor christenen in Israël en kijk uit naar concrete actie om deze toezegging te ondersteunen.

 

Met betrekking tot de omvang van de christelijke bevolking valt te zeggen dat in de jaren 50 de christelijke bevolking van Jeruzalem meer dan 30.000 bedroeg. Vandaag ligt dat aantal onder de 10.000, ondanks dat de totale bevolking van de stad in die tijd verdrievoudigde. Een recent rapport van de Universiteit van Birmingham en de International Community of the Holy Sepulchre toonde aan dat christenen emigreren om redenen van veiligheid, economische kansen, politieke instabiliteit of onderwijs. De bedreigingen en mishandelingen in Jeruzalem die kerkleiders in hun recente verklaring hebben gemeld, dragen aanzienlijk bij aan deze achteruitgang door christenen zich onwelkom te laten voelen in hun eigen huis.

 

 

Toevoeging Kairos-Sabeel: wat niet wordt vermeld in dit bericht is, dat het in dit artikel vooral om christenen in de christelijke wijk van het door Israël bezette Oost-Jeruzalem gaat. Daar wonen over het algemeen geen Israëlische christenen, maar Palestijnse christenen, veelal geboren in Jeruzalem. Zij hebben niet het Israëlische burgerschap, maar slechts een status als resident, in de stad waar zij veelal geboren zijn.