Israël verjaagt stelselmatig herders uit de Westelijke Jordaanoever

De waarnemers van EAPPI, een programma van de Wereldraad van Kerken, maken er geregeld melding van; de Volkskrant van 8 juni doet dat ook.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.