Israël-kerk

 

Op 14 maart schreef Stevo Akkerman een column in Trouw met als opschrift Sovjet-kerk. Dit mede naar aanleiding van het verzet dat binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk was gerezen tegen de al te nauwe samenwerking tussen de Russische staat en de kerk in de uitvoering van nationalistische machtspolitiek. Onduidelijk is vooralsnog in hoeverre de Russische patriarch moedwillig en vrij zijn steun aan Poetin uitspreekt; binnen de Russische orthodoxie leeft blijkbaar ook veel kritiek op de nationalistische en imperiale politiek van dat land.  Tijd voor een opstand(ing) denk ik dan.                                                                                                       

In Nederland bestaat een formele scheiding tussen kerk en staat.  Geloofsgemeenschappen laten gelukkig regelmatig een eigen geluid horen. Echter als het om Palestina gaat, de rechten van Palestijnen en het beëindigen van de bezetting door Israel dat mensenrechten en internationaal recht dagelijks schendt, dan kantelt het beeld. Kerken en politieke partijen die nu de mond vol hebben over het schenden van mensenrechten door Rusland, het schandalige van de bezetting van Oekraïne, verlenen slechts nietszeggende lippendienst als het over de geschonden rechten van Palestijnen gaat.  Een politieke stroming binnen de protestantse kerken, nl. die van christenzionisten die de apartheidsstaat Israel door dik en dun steunt op grond van aan de bijbeltekst ontleende argumenten, krijgt alle ruimte om haar ideologie binnen en buiten de kerken uit te venten. Als voorbeeld: de agressief opererende groepering binnen de PKN, Christenen voor Israël , typeerde de onlangs overleden bisschop Desmond Tutu (die zoals bekend de bezetting en de apartheidspolitiek van Israël sterk bekritiseerde) als aarts-antisemiet. Binnen de PKN bleef het angstvallig stil. Dezelfde groepering CvI beveelt met instemming de notitie Onopgeefbaar Verbonden aan, vorig jaar uitgebracht  door de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Moeten we blij zijn met deze instemming? Ik vrees dat hier zichtbaar wordt hoe het mainstream christenzionistisch denken overheersend is geworden binnen de PKN. Hoe ver staat de PKN af van een Israël-kerk?

 

Jan den Hertog; 20 april 2022. 

Dit delen: