Jaarverslag Sabeel

Wie een beeld wil krijgen van de activiteiten van Sabeel in Palestina en Israël kan nu het jaarverslag van 2015 lezen.

Uit het jaarverslag:

De drie dimensie van ons werk – oecumene, interreligieuze dialoog en vredeswerk – vormen een samenhangend en onderling verbonden geheel. Sabeel bestaat om te dienen. Ons doel is om op alle drie terreinen actief te zijn en, met Gods genade, een verschil te maken. Onze motieven en doelen zijn eenvoudig en simpel: we werken aan een rechtvaardige vrede die recht doet aan de God van gerechtigheid en vrede, een vrede met respect voor alle mensen van het land, of het nu moslims, joden of christenen zijn. Dat kan alleen als recht en vrede iedereen gelijkelijk bevoordeeld.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.