Jacqueline Smits (1940-2022), zorgzaam, plichtsgetrouw en gewetensvol

 

Jacqueline Smits was van nature betrokken op het bestrijden van onrecht. Zo raakte zij, toen zij actief was in de Wereldwinkel en met haar contacten met de Pauluskerk, bijna vanzelfsprekend betrokken bij de ongelijkwaardige verhouding tussen de volkeren van Israël en Palestina.
Na een Kom en zie-reis naar ‘het heilige land’ een jaar of twaalf geleden, was ze nog meer gesterkt in haar overtuiging en werd zij actief in de werkgroep PAIS Rijnmond.

 

Zij was ook zeer betrokken op de samenleving en verdiepte zich dan ook actief in haar medeburgers, waaronder ook de moslims, door deel te nemen aan een initiatief om de Koran in samenhang met de Bijbel te lezen in een gemengde groep van christenen en moslims.

Vermoedelijk mede dankzij haar achtergrond in het onderwijs verstond ze de kunst zaken helder en scherp te formuleren en maakte zij op een bepaalde manier een onverschrokken indruk. Dan ging ze eropaf. Zo benaderde zij kerken in de regio om die te activeren in de strijd voor recht en rechtvaardigheid.

 
Af en toe kon ze misschien ook een wat eigengereide indruk maken; dat past ook wel bij die achtergrond. Maar tegelijkertijd was ze zeer zorgzaam en sociaal. En plichtsgetrouw. Omdat zij niet altijd begreep wat haar computer deed, en zij wel een van de vaste vertaalsters van de wekelijkse Wave of Prayer was, leidde dat af en toe tot een lichte paniek of een omweg.
Dat kon ook gebeuren in het werk voor onze werkgroep en dan volgde er links- of rechtsom een verzoek om hulp. Maar gewetensvol als ze was, leverde ze altijd wat zij had afgesproken.
Ook in praktische zin; ds. Ashraf Tannous en Salim Jaber van de Evangelische Lutherse School en Kerk in Beit Sahour konden een week lang op haar gastvrijheid rekenen toen in 2013 de nieuwe Pauluskerk in Rotterdam in gebruik werd genomen.

 

Haar laatste maanden in het ziekenhuis en het zorghotel waren lastig voor haar. Toch hebben we als werkgroep zoveel mogelijk contact gehouden. En vaak gedacht aan de keren dat wij, tijdens corona, in haar ruime appartement konden vergaderen.

 

Hoewel zij fysiek al een tijdje kwetsbaar was, heeft ze zich mentaal lang en goed op de been gehouden. Daarom zal het nog wel een tijdje duren voor wij eraan gewend zijn dat zij er niet meer is.  

Wij missen haar zeer en gedenken haar in liefde en betrokkenheid.

 

Dick Gaasbeek

voorzitter PAIS werkgroep Rijnmond e.o.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.