Jan van der Kolk: ‘Recht doen en trouw betrachten’

Bestuurslid Jan van der Kolk werd door Woord en Dienst (opiniërend magazine voor protestants Nederland) uitgenodigd een artikel te schrijven over een tekst die hem raakt. Hij koos voor Micha 6:8 ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

Lees hier het hele artikel.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.