Jeruzalem is een plaats van islamitisch-christelijke heiligheid, pelgrims ‘normaliseren’ niet

Gedurende een periode van twee dagen organiseerde Al-Azhar een internationale conferentie waaraan vertegenwoordigers uit 86 Arabische en andere landen, alsmede christelijke, islamitische en gematigde, joodse religieuze leiders deelnamen. Aangezien de belangrijkste kwestie van de conferentie ‘Jeruzalem’ was, hield de Palestijnse president een openingstoespraak, na de speeches van de Groot Imam van al-Azhar, Dr. Ahmed al-Tayeb en van de paus van de Koptisch Orthodoxe kerk Tawadros II. De Palestijnse delegatie vormde het leeuwendeel van het aantal deelnemers die ontroerden.

 

al-Azhar

De laatste verklaring, voorgelezen door de Groot Imam van Al-Azhar, bevatte een bevestiging van Palestijnse Arabische rechten in Jeruzalem als de hoofdstad van een onafhankelijke Palestijnse staat, en drong er bij de Amerikaanse president op aan zijn unilaterale beslissing over het edele Jeruzalem in te trekken. Praktisch gezien zijn er twee dingen die van belang zijn in de slotverklaring, namelijk het voorbereiden van lesmateriaal over Alhazhar door Al-Azhar voor lessen aan instituten en universiteiten en om het jaar 2018 als een speciaal jaar voor Jeruzalem te verklaren.

‘Islamitisch-christelijke heiligheid’

Wat in dit verband de aandacht trok is de herhaalde verwijzing naar een ‘geest van de islamitisch-christelijke samenwerking in Jeruzalem en daarbuiten’, evenals de verwijzing naar de heilige stad als ‘een plaats van islamitisch-christelijke heiligheid’. De conferentie concentreerde zich op de onderlinge betrokkenheid tussen moslims en christenen over de hele wereld in hun streven om Jeruzalem samen te ondersteunen, in zijn hoedanigheid van een stad met heilige plaatsen die behoren tot de Arabische wereld met een christelijke en islamitische bevolking. Het werpt verder licht op de ‘levende’ christenen en moslims van de wereld die ‘krachtig opstonden’ ter ondersteuning van Jeruzalem en massaal stille, door kaarsen verlichte vredige wakes organiseerden, zoals het geval was in Amman, om zo de onaanvaardbaarheid uit te drukken van een Jeruzalem dat door één kant wordt gemonopoliseerd.

Hashemitisch custodianship

We hadden de hoop dat de slotverklaring de Hashemitische custodianship van de islamitische en christelijke heilige plaatsen zou onderstrepen, maar dit gebeurde niet, behalve in twee toespraken. De eerste was van de minister van Awqaf (godsdienstzaken) dr. Wa’el Arabiyat, die de prominente rol beschreef van het Hasjemitische koninkrijk Jordanië in Jeruzalem; terwijl mijn bijdrage de noodzaak benadrukte om de status-quo en het hashemitische custodianship voogdijschap van de stad te handhaven. Bijgevolg is het onze plicht  levendig het belang van het historische, religieuze en legitieme Hashemitische custodianship van deze heiligheid aan te tonen.

Arabische rechten herstellen

Wat volgt uit deze conferentie? De uitgesproken opvattingen moeten niet alleen worden beperkt tot moslim- en christen-Arabieren. Deze opvattingen moeten in de hele wereld in het Engels worden behandeld, aangezien een rechthebbende niet bang of aarzelend moet zijn, maar eerder creatief en innovatief bij het lanceren van initiatieven die  ontworpen zijn om de Arabische rechten te herstellen van de greep van de bezetters en van de wereldlanden en leiders die hen steunen.

Pelgrims ‘normaliseren’ niet

Verder zou er Arabische consensus moeten komen om Jeruzalem te bezoeken en zijn standvastige mensen te ondersteunen. Er ontstond een verhit debat over dit punt, zonder conclusies. Er waren partijen die dergelijke bezoeken ondersteunen als een uiting van broederlijke banden met de Palestijnse broeders, terwijl andere er zich tegen verzetten en dit aanmerken als ‘normalisatie’ met Israël. Ik moedig dergelijke bezoeken persoonlijk aan omdat ze slechts dienen als pelgrimstocht naar de heilige plaatsen, omdat ze een steun zijn aan standvastige mensen. Er zijn zo’n 6.450 christen-Arabieren en 26.000 moslim-Arabieren in de Oude stad van Jeruzalem. Een bezoek aan hen thuis en op hun werk versterkt hun standvastigheid.

Door Fr. Rif’at Bader

Bron: http://en.abouna.org/en/content/jerusalem-place-islamic-christian-sanctity

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.