Close

Kairos document

Op 11 december 2009 werd het Palestijnse Kairosdocument, getiteld Uur van de Waarheid, in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

In dit historische document verklaren wij, Palestijnse christenen, dat de militaire bezetting van ons land een zonde is, gericht tegen God en de mensheid, en dat elke theologie die de bezetting legitimeert, ver staat van de christelijke leer, omdat een waarachtige christelijke theologie een theologie van liefde en solidariteit met de onderdrukten is, een roep om rechtvaardigheid en gelijkheid tussen de mensen.