Kairos Palestina Easter Alert

Aan het begin van deze Paasweek publiceren we de Nederlandse vertaling van de Easter Alert van Kairos Palestina. In deze Paasboodschap wordt duidelijk wat het betekent om Pasen te vieren op de plek waar het allemaal begon en hoe wij daar op onze plek mee verbonden kunnen zijn. Kairos-Sabeel Nederland wenst u goede dagen en een opstandig Pasen!

[pdf-embedder url=”https://kairos-sabeel.nl/wp-content/uploads/2021/03/VertalingEaster-Alert-2021-d.pdf” title=”VertalingEaster Alert 2021 d”]

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.