Kairos Palestine over de oorlog in Gaza

 

 

 

 

Kairos Palestine is een organisatie van Palestijnse christenen, die aandacht vraagt voor de situatie van Palestijnse christenen in Israël en die onder Israëlische bezetting leven. Kairos gaat uit van kerkelijke oecumene en richt zich in het bijzonder tot kerken in andere delen van de wereld en ook tot joden en moslims.

Kairos Palestine werd op 11 december 2009 in Bethlehem door een groep vooraanstaande Palestijnse christenen opgericht. Zij publiceerden bij die gelegenheid het zogeheten Kairos document, een document waarin op geloofsgronden de bezetting door Israël van Palestijns gebied wordt afgewezen en kritiek wordt geleverd op de zogeheten Israëltheologie (Landtheologie) voor zover die argumenten levert waarmee deze bezetting wordt gerechtvaardigd. De naam Kairos herinnert aan het gelijknamige Griekse begrip, dat ernaar verwijst dat de tijd nu (en niet  

gisteren of morgen) rijp is voor verandering en dat het tijdsbestek waarin er nu geleefd wordt, benut moet worden om die veranderingen door te zetten. Oorspronkelijk was Kairos de naam van de organisatie voor steun aan het Christelijk Instituut waarmee Beyers Naudé in 1963 de confrontatie aanging met de apartheid in Zuid-Afrika. Bron: Wikipedia.

 

Kairos Palestine kent net zoals Sabeel een wereldwijd netwerk. In Nederland besloten Kairos en Sabeel korte tijd na de oprichting van Kairos samen te gaan in Kairos-Sabeel Nederland.

Hier vindt u de verklaring van Kairos Palestine bij de oorlog in Gaza.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.