Kairos-Sabeel Nederland

Veel bezoekers van de website zullen het gemerkt hebben: Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina Nederland doen steeds meer dingen samen. Niet zo vreemd: beide willen de stem van Palestijnse christenen en kerken ook in Nederland laten klinken.

Naast de theologische onderbouwing door Sabeel Jeruzalem is het Kairosdocument uit 2009 daarvoor een grote impuls: gezamenlijk riepen Palestijnse christenen op geweldloos in verzet te gaan tegen de bezetting van hun land. Nú is het moment daarvoor, langer wachten kan niet. De Palestijnse christenen spreken daarin nadrukkelijk als onderdeel van het Palestijnse volk.

Daarom hebben de besturen van Vrienden van Sabeel en Kairos in Nederland besloten als één organisatie te gaan werken. Vanaf 1 januari 2016 treden we naar buiten als Kairos-Sabeel Nederland.

Veel moet nog worden geregeld: websites, financiën, Uitweg, rechtsvorm. Maar we kozen ervoor de almaar groeiende samenwerkingspraktijk nu officieel te maken.

Jan van der Kolk en Rien Wattel, voorzitters van Kairos-Sabeel Nederland, spreken de hoop uit dat deze nieuwe samenwerking mag bijdragen aan meer recht voor alle mensen in Palestina en Israël. Bij de vele uitdagingen is de hoop die zichtbaar wordt in het leven en werken van Palestijnse christenen en Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen een grote bron van inspiratie. Kairos–Sabeel hoopt die stemmen de komende tijd ook in Nederland meer hoorbaar te maken.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.