Close

Kairos-Sabeel overhandigt petitie voor staakt-het-vuren in Gaza aan PKN

Als nieuw bestuur van Kairos-Sabeel hebben wij dinsdag een petitie overhandigd aan de Protestantse Kerk in Nederland, waarin we deze kerk oproepen zich expliciet in te zetten voor een staakt-het-vuren in Gaza. Bij dit moment waren tien PKN-leden aanwezig, die in gesprek gingen met scriba René de Reuver en andere leden van het moderamen. Ook was een korte vesper onderdeel van de presentatie.

De petitie is bijna 1400 keer ondertekend. We vragen de PKN om zich zelfstandig uit te spreken in solidariteit met onze geloofsgenoten in Gaza en met alle Palestijnen, en daarnaast om op te roepen tot een permanent staakt-het-vuren, vrijlating van gijzelaars en politieke gevangenen en tot het stoppen van Nederlandse wapenleveranties aan Israël.

De Reuver antwoordde dat de PKN zijns inziens niet wegkijkt van het Palestijnse lijden. ‘Wie zou niet wenen, die ziet wat er zich nu allemaal voltrekt? Wie weet een wijs woord te spreken? Vanuit deze verlegenheid weten we ons geroepen om ons als kerk in te zetten voor menselijke waardigheid, rechtvaardige vrede en vreedzaam samenleven.’

Als Kairos-Sabeel zien we het gesprek als het begin van een diepere kennismaking: ‘Het gesprek was goed en tegelijkertijd onbevredigend. We zijn dankbaar voor de tijd die is genomen om naar elkaar te luisteren. Tegelijk laat de reactie van de PKN ook de machtsdisbalans tussen Israël en Gaza onbenoemd. To be continued.’

Lees over de petitie en de presentatie in het Nederlands Dagblad en in Trouw.