Katholieke bisschoppen in Israël en Palestina bitter gestemd

Katholieke bisschoppen van Israël en Palestina betreuren de tegenslagen voor vrede in het Heilige Land. Ze roepen op tot een andere weg. Vrede, wederzijdse gelijkheid en respect moeten het fundament zijn van de vooruitgang in de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen, ondanks aanhoudende tegenslagen, aldus de vergadering van het katholieke ‘ordinariaat’ in het Heilige Land. De lezer kan concluderen dat de bisschoppen weinig verwachten van Trumps ‘deal van de eeuw’. Ze willen het Land delen met andere culturen, religies en kerken.

afbeelding.png

De franciscaan Pierbattisa Pizzaballa, aartsbisschop van Jeruzalem (foto: Wikipedia)

De niet aflatende moeilijkheden in Palestina en Israël hebben veroorzaakt dat veel mensen zich de vraag stellen “of de internationale diplomatie en het vredesproces ooit daadwerkelijk gebaseerd was op rechtvaardigheid en goede wil” aldus de bisschoppen en hun medewerkers in hun verklaring op 20 mei 2019. “Velen in Palestina en in Israël voelen dat sinds de lancering van het vredesproces, hun leven meer en meer ondraaglijk is geworden.” De verklaring stelt op bittere toon vast: “Velen hebben het Land verlaten; veel meer mensen overwegen het te verlaten en sommigen nemen hun toevlucht tot geweld. Sommigen sterven rustig en anderen verliezen geloof en hoop… ”

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.