Close

4 oktober 2019

Katholieke vredesprijs voor Evangelisch-Lutherse bisschop Younan

De Palestijnse emeritus bisschop Munib Younan van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land ontving op 24 september 2019 de rooms-katholieke  Pacem in Terris Peace and Freedom Award voor zijn inspanningen voor “interreligieuze vredesopbouw”.

afbeelding.png

Munib Younan (foto: abouna.org

Deze erkenning is er onder andere voor Younans werk als voormalig president van de Lutherse Wereldfederatie. Hij staat bekend om zijn sterke geloof en leiderschap binnen de Arabische christelijke gemeenschap.

Zijn inspanningen voor een rechtvaardige vrede worden gememoreerd, maar ook die voor zijn voortrekkersrol in het oecumenisch proces tussen Rome en de Reformatie.
In 2016 ondertekenden bisschop Younan en paus Franciscus in Lund (Zweden) een historische, gezamenlijke verklaring ter herdenking van de Lutherse hervorming over de verzoening tussen de Lutherse en rooms-katholieke kerken.

Bron: http://en.abouna.org/en/holylands/bishop-younan-receives-catholic-peace-award