Close

Kerk waar ben je?

Dit is de laatste van zes afleveringen van de serie ‘Mijn onopgeefbare verbondenheid’ van Bram Grandia, gepubliceerd op de website van Volzin  Hij beschrijft in een persoonlijk verhaal de omslag in zijn denken over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Daar waar hij in zijn jonge jaren alleen het theologische belang van Israël zag, ziet Grandia na diverse studiereizen en ontmoetingen ook het Palestijnse perspectief. Hij raakt ‘onopgeefbaar verbonden’ met beide volken: het Joodse volk en het Palestijnse volk. Onrecht moet benoemd en gezien worden, niet in de laatste plaats door ‘zijn’ kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. In een dringend appèl aan de kerkleiding vraagt hij om de Palestijnse verhalen te erkennen en daarop actie te ondernemen.

 
Volzin biedt de hele serie aan voor 6,50 €. Daarvan gaat 3,75 naar de Tent of Nations.  Met het geld worden nieuwe olijfbomen aangekocht en geplant. Grandia: “Het enig antwoord op het vernietigen van olijfbomen is het planten van nieuwe olijfbomen. Het laatste woord is niet aan de vernietiging, maar aan hoop die opbouwt.”

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.